Kulatý stůl v RSVK v Praze

Kulatý stůl v RSVK v Praze

Kulatý stůl v RSVK v Praze,

věnovaný 20. výročí podepsání Smlouvy o přátelských vztazích  a spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou

     Dne 23. srpna 2013 se v Křišťálovém sále RSVK v Praze uskutečnil rusko-český kulatý stůl, věnovaný 20. výročí podepsání Smlouvy o přátelských vztazích  a spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou ze dne 26. srpna 1993. Organizátory kulatého stolu byly Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR a Středisko ruského vzdělávání v Praze.

Vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza zahájil  kulatý stůl přivítáním, v němž podtrhl význam tohoto data v bilaterálních vztazích  a důležitost konání podobných diskuzí.

Moderátory kulatého stolu byli Jefim Pivovar, rektor Ruské státní humanitní univerzity, a Emil Voráček, doktor historických věd, přední odborník v oblasti česko-ruských vztahů, předseda společnosti pro výzkum východní a střední Evropy  v ČR.

Ve svém vystoupení Jefim Pivovar zahrnul široké spektrum otázek rusko-české bilaterální spolupráce a předpokladů pro podepsání v roce 1993 Smlouvy o přátelských vztazích  a spolupráci mezi Ruskem a Českem.

Emil Voráček odhalil podrobnosti o podepsání smlouvy, informoval o politických a hospodářských perspektivách spolupráce mezi oběma zeměmi. Zvlášť podtrhl, že nehledě na komplikace při politické spolupráci obou zemí, Rusko a Česko mají mnoho společného v oblasti kulturní a humanitní spolupráce jako celku.

Optimisticky zhodnotil vztahy obou zemí prezident Klubu Rusko, podnikatel Zdeněk Zbytek, který ve svém vystoupení vyzdvihl důležitý potenciál ekonomické spolupráce obou zemí jak v oblasti turizmu, tak i při výměně mezinárodních vědecko-technických zkušeností.

Diskuze se aktivně zúčastnili mladí vědci – ekonom Václav Trejbal, předseda Střediska ruského vzdělávání v Praze Vladimír Franta a vědecký aspirant ekonomie a historie Timur Kašanov. Ti poněkud pragmatičtěji přistoupili k hodnocení perspektiv další spolupráce mezi oběma zeměmi, vyzdvihli řadu negativních momentů, které překážejí v produktivním rozvoji rusko-českých  styků v mnoha oblastech.

Všichni účastníci kulatého stolu byli jednotní v názoru, že takové diskuze jsou aktuální a významné a je třeba v nich pokračovat.

Tento článek je dostupný v: Russian