Seminář „Maslenica“ pro učitele ruského jazyka v RSVK v Praze

Seminář „Maslenica“ pro učitele ruského jazyka v RSVK v Praze

Dne 13. února 2014 se v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze uskutečnil praktický seminář pro učitele ruského jazyka, působících v Česku.  Akce proběhla u příležitosti oslav tradičního ruského svátku „Maslenica“ a byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Českou asociací rusistů a Karlovou univerzitou.

Semináře se zúčastnilo více než 80 učitelů ruského jazyka a literatury ze všech regionů ČR. Byli to představitelé 5 vysokých škol a více než 30 středních a základních škol.

Přítomné rusisty přivítali vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza a prezident České asociace rusistů Jiří Klapka.

Hlavní událostí semináře byla prezentace možností a práce Centra kolektivního přístupu k ruským vzdělávacím službám, které působí v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze. Hlavními tématy semináře byly „Maslenica“ a 1. zimní olympiáda Ruska v Soči 2014.

V sekci „Maslenica“ se uskutečnila ukázková vyučovací hodina a počítačová prezentace ruského folkloru, ruské kultury a tradic.

V rámci olympijské tematiky zaměstnanci Kurzů ruského jazyka provedli ukázkovou vyučovací hodinu s využitím speciálních přípravných videomateriálů.

V sekcích byly rovněž projednány otázky přípravy na zkouškové období (testování) pro získání mezinárodního osvědčení TORFL na bázi Kurzů ruského jazyka při RSVK.

Byly též ukázány materiály a možnosti učebně-metodického kabinetu, který byl otevřen v Kurzech ruského jazyka jako pomoc místním učitelům-rusistům a jehož součástí je Centrum kolektivního přístupu, speciální knihovna a fond multimediálních materiálů.

V rámci semináře se uskutečnil kulatý stůl pro učitele ruského jazyka z řad ruských krajanů, který vedly vedoucí Mezinárodního kulturního institutu „Klíč“ Anna Jevsinová a Olga Černych.

Během semináře se uskutečnilo i zasedání České asociace rusistů, věnované přípravě na další republikovou soutěž žáků českých škol „ARS Poetika“ a na Den ruského jazyka, které se uskuteční v RSVK v Praze v červnu 2014.

Seminář „Maslenica“ se těšil velkému zájmu a byl vysoce ohodnocen všemi účastníky, kteří se jednohlasně rozhodli regulérně akci opakovat. Všichni zájemci obdrželi od RSVK materiály semináře na CD a mohou je využít při své práci.

Během ceremoniálu ukončení byly 20 účastníkům semináře předány děkovné dopisy a dárky od RSVK za mnohaletou činnost na podporu a popularizaci ruského jazyka v ČR.

Poté vystoupil s temperamentním a pestrým programem folklorní kolektiv „Kozaki Vltavy“, který zahrál a zazpíval populární ruské a ukrajinské národní písně.

Na závěr byli všichni přítomní pozváni na tradiční šálek čaje s ruskými pirohy a blinami.

 

Tento článek je dostupný v: Russian