Articles by rsvk

     Digitální přípravná fakulta (Digital Pre-University Faculty) – to je mezinárodní model výuky cizinců podle programů přípravných fakult ruských vysokých škol, realizovaný plně či částečně s využitím moderních distančních technologií.     Tento projekt počítá s cizinci, v první řadě s žáky posledních ročníků ZDŠ, studenty a absolventy bakalářského …

Zveme žáky od 14 let a studenty, aby se zúčastnili mezinárodní olympiády „Ruský jazyk jako cizí“, jež se uskuteční ve dnech 1. října 2020 – 31. března 2021. Dne 1. října 2020 začíná první výběrové kolo olympiády. K účasti je třeba se nejprve zaregistrovat na …

         Dne 12. září 2020 se Literárním salonu Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnila tvůrčí dílna akvarelů „Nebe při západu slunce“. Akce byla organizována ruskou malířkou T. Bykovovou za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.      Tatiana Bykovová je malířkou akvarelů, jejíž díla jsou …

Dne 9. září 2020 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnila vernisáž výstavy „Zlato a světlo: slunce svítí pro všechny“ současné české malířky Luny Isis. Akce byla organizována za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.       Díla současné české malířky Luny Isis …

V Rusku odstartoval první «Ruský kreativní týden» (Russian Creativity Week) — velká událost, jež je zaměřena na rozvoj kreativních aktivit v Rusku. Ve dnech 7.-10. září se speciální akce budou konat v různých regionech Ruska. Od 11. do 13. září se v Moskvě uskuteční byznys-fórum, výstavy, přednášky, tvůrčí …

Dne 8. září 2020 se ve foyeru Ruského střediska vědy a kultury v Praze konalo zahájení výstavy grafických děl ruského malíře a ilustrátora Vladimira Neustrojeva. Akce byla připravena Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.      Na výstavě je představeno 25 grafických děl, mezi kterými je zobrazení městských scenérií …

Dne 5. září 2020 se ve Velkém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnila přehlídka filmů, jež se staly laureáty mládežnického festivalu krátkých filmů o Velké vlastenecké válce „Přestávka na kino“. Akce byla organizována za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR. „Soutěže se zúčastnily dokumentární, …

Dne 3. září 2020 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konala akce “Diktát vítězství” – všeruský historický diktát na téma událostí Velké vlastenecké války.   Organizátory diktátu byly: strana “Jediné Rusko”, Ruská historická společnost, Ruská vojensko-historická společnost, všeruské veřejné hnutí “Volontěry pobědy” a Rossotrudničestvo.      V …

1 2 3 190