Program akcí:

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ (platí pro účast na všech akcích RSVK V PRAZE)

V souladu s rozhodnutím vlády ze dne 31. 5. 2021 o rozvolnění opatření v kultuře bude k dispozici polovina kapacity míst k sezení v hledišti.

U vstupu do RSVK budou stojany s dezinfekcí.

Diváci musí po celou dobu konání akce mít nasazený ochranný prostředek dýchacích cest(nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu).

Divák se u vstupu musí prokázat elektronickým či písemným potvrzením o splnění jedné z níže uvedených podmínek:
• negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní (u dětí do 6 let věku není testování požadováno)
• negativní PCR či antigenní test návštěvníci doloží potvrzením od zaměstnavatele či čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce o negativním testu provedeném ve škole či školském zařízení
• nejméně 22 dní od aplikace první dávky očkovací látky (ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka)
• do 180 dní od prodělání onemocnění COVID 19

Všichni diváci jsou usazeni  tak ( s výjimkou osob ze společné domácnosti) že bude vždy ponechán mezi jednotlivými diváky prostor o velikosti nejméně jednoho sedadla.

Konzumace jídla a nápojů v hledišti je zakázána.

Program akcí Ruského střediska vědy a kultury v Praze na září 2021

1.-30. září foyer Ruského domu v Praze   Výstava „Dostojevského omalovánky“
V rámci oslav 200. výročí narození F.M. Dostojevského společně s „Literárně-památkovým muzeem F.M. Dostojevského“ v Petrohradu pokračuje výstava „Dostojevského omalovánky“. Vybarvením kostýmů spisovatele a jeho postav podle uvedených citátů návštěvníci zjistí návyky Dostojevského a vkus jeho postav. Hravý prvek výstavy umožní nahlédnout na spisovatelovo dílo trochu volněji a možnost spoluvytvářet alespoň trochu pozmění perspektivu vnímání jeho textů. Umělci výstavy: Nika Velegžaninovová, Igor Kniazev Vstup volný!  
6. září 18:00 Na webu Ruského domu v Praze Přednáška „Můj domov“
Zveme všechny milovníky umění na přednášku Julie Jančárkové, věnovanou dílům malířů – emigrantů, kteří pocházeli z Ruského impéria a poté žili v Československu. Díla umělců jsou prezentována na výstavě „Můj domov“ v galerii města Náchod. Doporučujeme předem navštívit expozici galerie a poté se k nám připojit online na odkazu: https://zoom.us/j/97709536569 heslo 266587  
7. září 18:00 Křišťálový sál Ruského domu v Praze Literární večer „Dostojevskij a čaj“
Téma čaje zanechalo stopu v dílech a dopisech Dostojevského i ve vzpomínkách současníků na spisovatele. „Světlo má snad zmizet či snad nemám pít čaj?“ – citát z díla „Zápisky z podzemí“, který se perfektně hodí jako epigraf k plánovanému setkání. Moderátorkou bude Natalia Volkovová – básnířka, literární kritička, doktorka filozofie a učitelka. Vstup volný! Čaj pro všechny zájemce!  
8. září
16:00 / 18:00
Křišťálový sál Ruského domu v Praze
Den ruského vzdělávání a Den otevřených dveří v kurzech ruského jazyka
Ruský dům v Praze je oficiálním provozovatelem výběru cizinců ke studiu v Rusku v rámci kvóty na období 2022-2023. V rámci Dne ruského vzdělávání se v Ruském domě v Praze uskuteční setkání formou „otázka – odpověď“, kde všechny zúčastněné strany obdrží podrobné informace o vzdělávacích programech v Rusku, postupu a termínech pro předložení dokumentů k účasti v první fázi výběru v České republice a požadavcích na dokumentaci kandidátů.
Ruský dům v Praze nabízí kurzy ruštiny jako cizího jazyka. Zveme všechny zájemce o studium ruského jazyka na Den otevřených dveří. Seznámíte se s učiteli a dozvíte se, jaké kurzy nabízíme, jaké učebnice a metody výuky používáme. Na Dni otevřených dveří si všichni zájemci budou moci zjistit svou úroveň znalostí ruského jazyka a přihlásit se do kurzů, které začínají 13. září 2021.
Vstup volný! 
10. září Na webu Ruského domu v Praze   Prezentace „Symbol Ruska, odolnosti a odvahy“
V rámci oslav 800. výročí narození velkoknížete Alexandra Něvského připravila knihovna Ruského domu v Praze zajímavá fakta o osobě, která v ruské historii sehrála výjimečnou roli. Alexander Něvský přispěl nejen k vytvoření Ruského státu, jeho celistvosti a svobody, ale také k posílení pravoslaví a rodinných hodnot a šel příkladem ve svém vlastním životě.  
15. září Na webu Ruského domu v Praze Elektronická výstava „Jak se může vyjádřit srdce …“
Státní památkové historické a literární muzeum-rezervace F.I. Tjutčeva „Ovstug“ vás zve k účasti na online akci, věnované umělecké biografii básníka a událostem přelomové éry, které se Fjodor Ivanovič Tjutčev zúčastnil. Zpočátku byla tato akce plánována jako výstava v Ruském domě v Praze, ale vzhledem k epidemiologické situaci byl formát setkání změněn. Více informací o tomto projektu naleznete na našem webu a v sociálních sítích Ruského domu v Praze.  
17. září   Soutěž pro mladé překladatele „Raduga-DUHA“ (informace na webu rsvk.cz)  
18. září 11:00-15:00 Ruský dům v Praze Výstava – veletrh vzdělávání a volného času „Podzimní veletrh 2021“
Zveme vás na jubilejní pátý Podzimní veletrh vzdělávání a volného času v Ruském domě v Praze. Cílem veletrhu je seznámit rodiče a děti s činností pražských ruskojazyčných organizací a společností, jejichž práce souvisí se vzděláváním, sportem a kulturou. Podzimní veletrh je vždy svátkem s hudbou, hrami a jídlem. Akce se koná pod širým nebem, vstup je zdarma.  
22. září Na webu Ruského domu v Praze   Interaktivní exkurze „Staroruské období života a díla F.M. Dostojevského“
Zaměstnanci Domu-muzea F.M. Dostojevského ve městě Staraja Russa vás provedou domem, kde žil a pracoval velký ruský spisovatel, seznámí vás s tím, jak se psaly romány „Běsi“ a „Bratři Karamazovi“. Ve vzpomínkové expozici jsou využity autentické věci spisovatele a jeho rodinných příslušníků, dokumenty, Dostojevského díla, která byla vydána ještě za jeho života, nábytek té doby atd. Dozvíte se také o prototypech hrdinů jeho děl, tedy o skutečných lidech, kteří kdysi žili v tomto městě a jejichž portréty spisovatel použil ve svých románech. Více informací o tomto projektu naleznete na našem webu a v sociálních sítích Ruského domu v Praze.  
22. září Online přednáška „Experimentální onkologie: od buňky k celému organismu“
Přednášku povede Marina Vadimovna Širmanovová, kandidátka biologických věd, zástupkyně ředitele pro vědu Výzkumného ústavu experimentální onkologie a biomedicínských technologií Privolžské výzkumné lékařské univerzity, laureátka Ceny prezidenta Ruské federace v oblasti vědy a inovací pro mladé vědce.
V této přednášce se dozvíte, co je to experimentální onkologie a získáte odpovědi na otázky: co odlišuje rakovinnou buňku od normální? Jak simulovat nádor v laboratoři? Jaký je rozdíl mezi xenograftem a sféroidem? Jak a co můžete studovat pomocí světla? A hlavně – proč je to potřeba.
Registrace pomocí odkazu:
https://na-ostrie-nauki.timepad.ru/event/1755034/
23.-26. září Výstaviště Holešovice Mezinárodní knižní veletrh „Svět knihy“
Na výstavě budou k vidění knihy z nakladatelství „Prosvěščenie“ (Moskva), nakladatelství Vyšší školy ekonomiky (Moskva), nakladatelství Olga Krylova (Praha) a také publikace z knihovny Ruského domu v Praze. Letos bude čestným hostem výstavy Francie, která představí pestrou škálu francouzské literatury od dětských knih až po komiksy. Oficiální motto výstavy 2021 zní „Můj domov je v jazyce“. Toto téma se stane leitmotivem všech programových akcí veletrhu. V rámci knižního veletrhu je na 25. září plánováná akce:
od 13:00 do 13:50 v malém ateliéru Rychta výstavního komplexu je setkání s rusky mluvícími spisovateli a básníky „Archa s šarlatovými plachtami“, které se zúčastní Ludmila Svirskaja, Natalia Volkovová, Olga Belovová a další. V České republice vychází básnická antologie „Assol“. Vydává díla ruskojazyčných spisovatelů z různých zemí. Almanach se stal vítězem soutěže „Nejlepší knihy 2020“ a byl oceněn diplomem a medailí. Vstup se vstupenkami! https://www.svetknihy.cz/  
24. září 10:00-16:00 Kurzy ruského jazyka Ruského domu v Praze   Den ruského jazyka v rámci „Evropského dne jazyků“
Zveme české žáky a studenty, kteří se učí rusky, a rovněž všechny zájemce:
10.00-12.00 a 12.00-14.00 Program „Cestování do ruské kultury“ – zábavnou formou se seznámíte s ruskými tradicemi, řemesly a procvičíte se v ruštině
14.00-16.00 Zkušební testování z ruského jazyka (úrovně A1-B2)
15.00-16.00 Konverzační klub v ruštině (pro všechny zájemce)
Přihlášky přijímáme na e-mail: kurzy@rsvk.cz. Počet míst je omezený.  
29. září 18:00 Křišťálový sál Ruského domu v Praze Světový den cestovního ruchu s Klubem cestovatelů po Rusku
Světový den cestovního ruchu je svátkem cestovatelů a profesionálů, pracujících v této oblasti. Slaví se ve více než 150 zemích světa, včetně Ruska. Členové klubu budou hovořit o svých nezapomenutelných cestách, podělí se o zkušenosti a znalosti. Setkání bude zajímavé nejen pro profesionální cestovatele, ale také pro začátečníky. Vstup volný!  

Tento článek je dostupný v: Russian