Druhá světová válka

Dne 2. května 2017 se v Praze na náměstí Interbrigády z iniciativy českého Svazu bojovníků za svobodu a Česko-ruské společnosti uskutečnil slavnostní ceremoniál položení věnců a květin k památníku osvoboditele Prahy maršála Sovětského svazu I.S. Koněva. Akce proběhla za podpory a účasti Velvyslanectví RF v ČR, vojenského atašé a …