Studium v Rusku

Přijímání cizinců na bezplatné studium v Ruské federaci

Ministerstvo pro školství a vědu RF a Federální agentura Rossotrudničestvo informují o způsobu přijímání cizinců a osob bez občanství, včetně ruských krajanů, kteří žijí v zahraničí, ke studiu do ruských vysokoškolských vzdělávacích organizací na účet federálního rozpočtu v mezích kvóty, stanovené rozhodnutím vlády Ruské federace ze dne 8. října2013 č. 891 „O stanovení kvóty na vzdělávání pro cizince a osoby bez občanství v RF“.

Cizinci a osoby bez občanství (dále jen cizinci) mají právo získat vzdělání v RF v souladu s mezinárodními smlouvami Ruské federace a federálním zákonem ze dne 29. prosince 2012 č. 273 – FZ „O vzdělávání v Ruské federaci“ (dále jen Zákon o vzdělávání).

Cizinci a osoby bez občanství (dále jen cizinci) mají právo získat střední profesionální vzdělání, vysokoškolské vzdělání a doplňkové profesionální vzdělání na účet federálního rozpočtu, rozpočtů subjektů RF či místních rozpočtů v souladu s mezinárodními smlouvami RF, federálními zákony či stanovenou vládou RF kvótou na vzdělávání cizinců v RF (dále jen kvóta), a rovněž na účet prostředků fyzických a právnických osob v souladu se smlouvami o poskytnutí placených vzdělávacích služeb.

Způsob přijímání cizinců ke studiu v RF v rozmezí kvóty a rovněž požadavky na ně jsou určeny nařízením Ministerstva pro školství a vědu RF ze dne 28. července 2014 č. 844 „O způsobu přijímání cizinců a osob bez občanství ke studiu v mezích stanovené vládou RF kvóty na vzdělávání cizinců a osob bez občanství v RF“ (dále jen Způsob přijímání). Uvedený Způsob přijímání určuje termín procedury výběru.

Podrobnější informace o přijímání ke studiu v RF v mezích kvóty a rovněž jiné informace a rady naleznete na webu Ministerstva pro školství a vědu RF:http://minobrnauki.rf/, Rossotrudničestva http://rs.gov.ru/, Rosobrnadzora (otázky uznání zahraničních dokumentů o vzdělání a (či) kvalifikaci http://obrnadzor.gov.ru/.

S otázkami ohledně studia v RF se můžete obrátit i na Odbor vědy a školství RSVK v Praze (www.rsvk.cz, nauka@rsvk.cz).

 

Přijímání cizinců na bezplatné studium v Ruské federaci

Ruské středisko vědy a kultury v Praze informuje o výběrovém řízení na uchazeče o studium v Ruské federaci.

Jedná se o studium v Ruské federaci, které se hradí z prostředků Ruské federace, tj. pro uchazeče z řad cizinců a krajanů zdarma. Během studia (mimo Letní školu a druhé vysokoškolské vzdělání) se vyplácí stipendium ve výši, kterou dostávají ruští studenti (cca 1400 rublů měsíčně; záleží na regionu, VŠ a prospěchu). Ubytování se poskytuje na studentské koleji, cena viz na www stránkách příslušné VŠ. Během studia/stáže uchazeč má status ruského studenta, na kterého se vztahují všechny studentské slevy (městská doprava, studentská jídelna, knihovna atd.), všechna práva a povinnosti.

Jedná se o následující formy studia:

  • Střední profesionální (odborné)

  • Bakalářské

  • Magisterské

  • Navazující magisterské

  • Druhé vysokoškolské vzdělání (doplňkové profesionální vzdělání)

  • Doktorandské

  • Krátkodobé studijní stáže (měsíc až 10 měsíců)

  • Letní škola ruského jazyka (červenec-srpen) pro studenty a vyučující

  • Vědecké a výzkumné pobyty (měsíc až 10 měsíců)

Pro uchazeče, kteří neumí rusky, se nabízí roční přípravný kurz ruského jazyka a odborných předmětů.

Nabídku studijních programů, specializací a vysokých škol najdete na www.russia-edu.ru a také na www.russia.study.

Pro bližší informace se obracejte na Odbor vědy a školství Ruského střediska vědy a kultury v Praze, vedoucí Veronika Novoselova (nauka@rsvk.cz, tel. +420 721 357 092, www.rsvk.cz).

Užitečné odkazy:

http://минобрнауки.рф (http://minobrnauki.rf/) Ministerstvo školství a vědy Ruské federace

http://rs.gov.ru – Rossotrudničestvo

http://obrnadzor.gov.ru – otázky uznání zahraničního vzdělání a/nebo kvalifikace v Ruské federaci

Ministerstvo pro školství a vědu Ruské federace a Federální agentura Rossotrudničestvo informují o způsobu přijímání cizinců a osob bez občanství, včetně ruských krajanů, kteří žijí v zahraničí, ke studiu do ruských vysokoškolských vzdělávacích organizací na účet federálního rozpočtu v mezích kvóty, stanovené rozhodnutím vlády Ruské federace ze dne 8. října 2013 č. 891 „O stanovení kvóty na vzdělávání pro cizince a osoby bez občanství v Ruské federaci“.

Cizinci a osoby bez občanství (dále jen cizinci) mají právo získat vzdělání v Ruské federaci v souladu s mezinárodními smlouvami Ruské federace a federálním zákonem ze dne 29. prosince 2012 č. 273 – Federální zákon „O vzdělávání v Ruské federaci“ (dále jen Zákon o vzdělávání).

Cizinci mají právo získat střední profesionální vzdělání, vysokoškolské vzdělání a doplňkové profesionální vzdělání na účet federálního rozpočtu, rozpočtů subjektů RF či místních rozpočtů v souladu s mezinárodními smlouvami RF, federálními zákony či stanovenou vládou RF kvótou na vzdělávání cizinců v RF (dále jen kvóta), a rovněž na účet prostředků fyzických a právnických osob v souladu se smlouvami o poskytnutí placených vzdělávacích služeb.

Způsob přijímání cizinců ke studiu v RF v rozmezí kvóty a rovněž požadavky na ně jsou určeny nařízením Ministerstva pro školství a vědu RF ze dne 28. července 2014 č. 844 „O způsobu přijímání cizinců a osob bez občanství ke studiu v mezích stanovené vládou RF kvóty na vzdělávání cizinců a osob bez občanství v RF“. Uvedený způsob přijímání určuje termín a podmínky procedury výběru.

Tento článek je dostupný v: Russian