STUDIUM V RUSKU

Zahájení kvalifikační kampaně pro akademický rok 2022/2023

Výběr pro studium v ​​Rusku v rámci kvóty vlády Ruské federace

 

Vyhlášuje se nábor na studium v Rusku pro akademický rok 2022/2023

1. září se vyhlášuje nábor na studium v Rusku pro akademický rok 2022/2023 na rozpočtovém základě  (na úkor státního rozpočtu Ruské federace).

Cizinci mají právo si nezávisle vybrat vzdělávací instituci v Ruské federaci.

Učební osnovy a oblasti najdete na webových stránkách education-in-russia.com

Přijímání se provádí podle osnov středního odborného, ​​vysokoškolského a doplňkového odborného vzdělávání (druhé vysokoškolské vzdělání, zvyšování kvalifikace).

Přijímání se provádí pro následující typy studia:

– úplný průběh studia (bakalářské, magisterské, postgraduální, doktorské studium),

– krátkodobé stáže (od jednoho semestru do jednoho roku),

– Letní škola ruštiny jako cizího jazyka,

– Letní škola ruského jazyka pro učitele ruštiny jako cizího jazyka.

Pro cizince, kteří neumí dostatečně rusky, je k dispozici přípravný roční kurz ruského jazyka.

Žádosti mohou podávat občané České republiky – studenti, učitelé, akademičtí pracovníci i krajané žijící v České republice.

Cizinec, který chce studovat v rámci kvóty, se musí zaregistrovat v informačním systému education-in-russia.com, vyplnit dotazník, poskytnout fotografii, sken pasu, sken dokladu o vzdělání (nebo potvrzení o období vzdělávání) a odeslat prostřednictvím informačního systému vyplněný dotazník ve stavu „Ke kontrole“.

Po vyplnění žádosti ji odeslat k posouzení ve stanoveném časovém termínu. Žádosti ve stavu „Koncept“ nebudou přijímány k posouzení.

V případě jakýchkoli dotazů, týkajících se studia v Ruské federacy, se můžete obrátit na oddělení vědy a vzdělávání Ruského domu v Praze na adrese naukarsvk@post.cz

Registrace je otevřena od 1. září do 15. prosince 2021.

 

 

 

Tento článek je dostupný v: Russian