Studium v Rusku

Přijímání cizinců na bezplatné studium v Ruské federaci

Ministerstvo pro školství a vědu RF a Federální agentura Rossotrudničestvo informují o způsobu přijímání cizinců a osob bez občanství, včetně ruských krajanů, kteří žijí v zahraničí, ke studiu do ruských vysokoškolských vzdělávacích organizací na účet federálního rozpočtu v mezích kvóty, stanovené rozhodnutím vlády Ruské federace ze dne 8. října2013 č. 891 „O stanovení kvóty na vzdělávání pro cizince a osoby bez občanství v RF“.

Cizinci a osoby bez občanství (dále jen cizinci) mají právo získat vzdělání v RF v souladu s mezinárodními smlouvami Ruské federace a federálním zákonem ze dne 29. prosince 2012 č. 273 – FZ „O vzdělávání v Ruské federaci“ (dále jen Zákon o vzdělávání).

Cizinci a osoby bez občanství (dále jen cizinci) mají právo získat střední profesionální vzdělání, vysokoškolské vzdělání a doplňkové profesionální vzdělání na účet federálního rozpočtu, rozpočtů subjektů RF či místních rozpočtů v souladu s mezinárodními smlouvami RF, federálními zákony či stanovenou vládou RF kvótou na vzdělávání cizinců v RF (dále jen kvóta), a rovněž na účet prostředků fyzických a právnických osob v souladu se smlouvami o poskytnutí placených vzdělávacích služeb.

Způsob přijímání cizinců ke studiu v RF v rozmezí kvóty a rovněž požadavky na ně jsou určeny nařízením Ministerstva pro školství a vědu RF ze dne 28. července 2014 č. 844 „O způsobu přijímání cizinců a osob bez občanství ke studiu v mezích stanovené vládou RF kvóty na vzdělávání cizinců a osob bez občanství v RF“ (dále jen Způsob přijímání). Uvedený Způsob přijímání určuje termín procedury výběru.

Podrobnější informace o přijímání ke studiu v RF v mezích kvóty a rovněž jiné informace a rady naleznete na webu Ministerstva pro školství a vědu RF:http://minobrnauki.rf/, Rossotrudničestva http://rs.gov.ru/, Rosobrnadzora (otázky uznání zahraničních dokumentů o vzdělání a (či) kvalifikaci http://obrnadzor.gov.ru/.

S otázkami ohledně studia v RF se můžete obrátit i na Odbor vědy a školství RSVK v Praze (www.rsvk.cz, nauka@rsvk.cz).

Tento článek je dostupný v: Russian