Program Podpora krajanů žijících v Česku

Программы поддержки

Ve světě žije asi 30 milionů ruských krajanů, kteří se z těch či jiných důvodů ocitli za hranicemi Ruska. Jedná se o jednu z největších diaspor na světě. Ruští krajané, již žijí v zahraničí, se pohybují v jiném systému hodnot, neztrácejí však spojení se svojí historickou vlastí; nejen oni sami ale i jejich děti znají a milují ruský jazyk, kulturu a tradice.

Ruští krajané jsou nositeli ruské kultury, hodnot, jazyka, jsou též svéráznými průvodci po humanitárních stycích a vztazích mezi Ruskem a cizími zeměmi.

Rossotrudničestvo aktivně spolupracuje s organizacemi krajanů, pořádá různé společné akce pro lidi, kteří i nadále pociťují svoji zainteresovanost k Rusku a dělají vše pro rozvoj přátelských vztahů mezi zeměmi.

Do kompetence Rossotrudničestva patří realizace Programu práce s krajany v oblasti podpory společenských sdružení krajanů, uspokojování kulturních, jazykových a duchovních potřeb ruských krajanů v zahraničí a podpora mládeže ruské diaspory.

Důležitou oblastí činnostiRuského střediska vědy a kultury v Praze je uspokojování kulturních, vědeckých a vzdělávacích potřeb ruských krajanů v ČR, podpora jejich národní identity a styků s historií vlasti.

V ČR působí Koordinační rada ruských krajanů (KRRK). S její činností se lze seznámit na webu: ksros.eu.

Vice informace na webovych strankach Rossotrudnichestva.

Tento článek je dostupný v: Russian