Setkání učitelů ruského jazyka na Západočeské univerzitě v Plzni

Setkání učitelů ruského jazyka na Západočeské univerzitě v Plzni

Dne 6. října 2017 se v kabinetu ruského jazyka fondu „Ruský svět“ v Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni konalo setkání ruských a českých odborníků v oblasti mezinárodních vzdělávacích programů pro výuku ruského jazyka. Akce se zúčastnilo 25 učitelů a stážistů z různých českých měst a jejich kolegové z Ruska.

Hosty přivítala a představila ředitelka Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity (ZČU) Mgr. J. Čepičková.

Vedoucí oddělení vědy a vzdělávání RSVK v Praze V. Novoselovová seznámila účastníky s činností RSVK. Podrobně informovala o přijímání cizinců ke studiu v Rusku. Zmínila se o možnosti složení zkoušky z ruského jazyka s obdržením osvědčení v RSVK v Praze a odpověděla na četné dotazy.

Přítomní se rovněž seznámili s programem akcí RSVK v Praze na říjen t.r. a vyjádřili přání navštívit mnohé z nich, mimo jiné setkání s ruskou spisovatelkou Guzel Jachinovou a prezentaci překladu do češtiny její knihy „Zulejka otevírá oči“, která proběhne 9. října v RSVK v Praze.

Vedoucí katedry ruského a francouzského jazyka Pedagogické fakulty ZČU Mgr. M. Pešková, Ph.D., sdělila, že letos je patrný zvýšený zájem o studium ruského jazyka jako specializaci mezi studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu. Ve srovnání s minulými roky, kdy na katedru podávalo žádost jen 2-3 čeští a několik ruských studentů, letos studovat ruský jazyk jako svoji specializaci přišlo 15 Čechů. Informovala též o spolupráci v oblasti výuky ruského jazyka s MSU M. Lomonosova a Jelabužskou univerzitou a chystané olympiádě z ruského jazyka na středních školách v Plzni.

Vedoucí katedry ruského a německého jazyka Filozofické fakulty ZČU Mgr, B. Němcová, Ph.D., informovala o realizaci platných mezifakultních smluv o spolupráci v oblasti výuky ruského jazyka s ruskými  univerzitami v Kirově, Pěreslavli a Karačevo-Čerkesku. Zdůraznila, že nejvíce žádanou specializací katedry je „Cizí (ruský) jazyk pro obchodní praxi“.

Děkanka Přípravné fakulty Institutu ruského jazyka A. Puškina, docentka N. Tatarinovová, jež vede na Západočeské univerzitěcyklus přednášek o metodice výuky ruského jazyka, hosty podrobně seznámila se strukturou institutu. Zdůraznila, že na Přípravné fakultě v současnosti studuje asi 200 studentů z Číny, Vietnamu, Brazílie a Černé Hory. Podtrhla též, že institut je zainteresován v rozvoji spolupráce s Českem. Poděkovala RSVK v Praze za pomoc při náboru českých studentů na studium podle programů Letní školy, přípravných kurzů a filologických zaměření.

Vedoucí Ruského centra ZČU Mgr. V. Klausová seznámila přítomné s programem centra. Hlavní akce centra na nejbližší období jsou kurz zvyšování kvalifikace pro učitele ruského jazyka na základních a středních školách, nadcházející kulatý stůl „Obraz Česka v ruských médiích a Ruska v českých od konce XIX. do začátku XXI. století“ a konference studentských profesních prezentací v cizím jazyce.

Po setkání měli účastníci možnost besedovat v neformální atmosféře a vyměnit si své zkušenosti.

Den ruského jazyka, organizovaný Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR za podpory Ruského střediska v Plzni fondu „Russkij mir“. Akce se zúčastnilo více než 20 učitelů ruského jazyka středních a vysokých škol Plzeňského a Karlovarského kraje a rovněž studenti vyšších ročníků, studujících ruský jazyk.

Profesor katedry světové diplomacie a mezinárodního práva Institutu mezinárodních vztahů a světové historie Nižněgorodské státní univerzity N. Lobačevského O. Kolobov přednesl referát „Evropská bezpečnost a česko-ruské vztahy. Úkoly vzdělání v upevňování evropské bezpečnosti“, ve kterém se dotkl úlohy ruského jazyka a hodnot ruského světa v nejširším smyslu tohoto slova. Zahrnul období od zrození slovanství a vzniku písemnictví do činnosti současných migračních a adaptačních středisek jak v Rusku, tak i v Evropě, kde se výuce jazyka přikládá velký význam. Posluchači zadali mnoho otázek. Rozpoutala se diskuze ohledně uchovávání kulturní identity, specifiky činnosti a cílů výuky jazyka při práci s emigranty a studenty, kdy se jazyk stává základem pro adaptaci v cizí zemi a v jiné kultuře.

Profesorka katedry mezinárodních vztahů a politologie Nižněgorodské státní lingvistické univerzity N. Dobroljubova S. Kolobovová pokračovala v tématu se svým vystoupením „Úloha vzdělání v upevňování evropské bezpečnosti: problémy a priority“. Představila přítomným zajímavou prezentaci Nižního Novgorodu a Nižněgorodské oblasti. Důraz při tom kladla na blížící se Mistrovství světa ve fotbalu v roce 2018, který se bude konat i v Nižním Novgorodu, na ekonomiku, kulturní a turistické styky oblasti s Českem. Ještě jedna prezentace byla věnována Lingvistické univerzitě, možnostem studia, stážím, letním školám a společným vědeckým projektům. Profesorka pozvala posluchače na nejbližší konference a semináře ruského jazyka.

Zástupkyně vedoucí Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze L. Nyklová vedla dílny a prezentaci o možnostech složení zkoušky z ruského jazyka na úrovni B1, která je hodnocena jako závěrečná zkouška na gymnáziu a proběhne v RSVK v Praze v dubnu 2017. Informovala o přípravě na zkoušku a systému hodnocení různých částí zkoušky, seznámila přítomné s učebními pomůckami a odpověděla na četné dotazy.

Vedoucí oddělení vědy a školství V. Novoselovová seznámila hosty s ruským systémem školství, možnostech studia a stáží v Rusku.

Během setkání byla dohodnuta spolupráce mezi Institutem jazykové přípravy Západočeské státní univerzity a Nižněgorodskou státní lingvistickou univerzitou a rovněž společné vědecké publikace v univerzitních vydáních.

Program Dne ruského jazyka se těšil velkému zájmu. Většina přítomných byla na podobném setkání poprvé a ocenila množství nových informací. Vedení institutu vyjádřilo přání pokračovat ve spolupráci s Ruským střediskem vědy a kultury v Praze a domluvilo se na konání nových společných akcí.

Tento článek je dostupný v: Russian