Радуга-Duha 2023

RUSKÝ DŮM V PRAZE VYHLAŠUJE 4. SOUTĚŽ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PŘEKLADATELE РАДУГА-DUHA!

РУССКИЙ ДОМ В ПРАГЕ ОБЪЯВЛЯЕТ IV КОНКУРС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ
«РАДУГА-DUHA»!

UPD Výsledky soutěže

PODMÍNKY ÚČASTI

1. Soutěže se mohou zúčastnit žáci a studenti ve věku od 10 do 26 let (včetně) a take všichni zájemci, kteří umí číst a psát rusky a česky.

2. V soutěži jsou čtyři věkové kategorie:
1) 1. kategorie «DUHA 1» – pro účastníky od 10 do 15 let;
(text k překladu: https://clck.ru/369MWH); 
1) 2. kategorie «DUHA 2» – pro účastníky od 16 do 20 let;
(text k překladu: https://clck.ru/369MWH); 
3) 3. kategorie «РАДУГА 1» – pro účastníky od 21 do 26 let;
(text k překladu: https://clck.ru/369MZH).
4) 4. kategorie «РАДУГА 2» – pro účastníky od 26 let;
(text k překladu: https://clck.ru/369MZH).

3. Každý účastník poskytne překlad textu z ruštiny do češtiny ve své věkové kategorii.

4. Překlady musí účastníci provádět samostatně, bez pomoci rodičů a učitelů. PŘEKLADY S POUŽITÍM AUTOMATICKÝCH PŘEKLADAČŮ BUDOU VYŘAZENY

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

1. Přihlásit se k soutěži lze od 20. října do 20. listopadu 2023.

Pro účast v soutěži je třeba od 20. října do 20. listopadu 2023 zaslat na adresu kurzy@rsvk.cz vyplněnou přihlášku a překlad. Do předmětu e-mailu uveďte: «Soutěž překladů». Příspěvek má být uložen jako samostatný textový soubor (ve formátu Word). Každý soubor má obsahovat: originální text, jeho překlad do českého jazyka, jméno a příjmení účastníka a jeho věk.

2. Od 21. listopadu do 3. prosince 2023 hodnotí tříčlenná porota překlady v 10bodové stupnici.

3. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 12.–15. prosince 2023. Slavnostní předání cen vítězům a diplomů účastníkům se bude konat v Ruském domě v Praze.

4. Každý účastník soutěže obdrží certifikát o účasti. Vítězové dostanou diplomy a dárky.

Cenový fond soutěže
DUHA 1*
1. místo – dárkový certifikát v hodnotě 1000 Kč (alza.cz)
2. místo – dárkový certifikát v hodnotě 500 Kč (alza.cz)
3. místo – dárkový certifikát v hodnotě 300 Kč (alza.cz)

DUHA 2
1. místo – elektronická čtečka knih pocketbook
2. místo – dárkový certifikát v hodnotě 1000 Kč (alza.cz)
3. místo – dárkový certifikát v hodnotě 500 Kč (alza.cz)

РАДУГА 1
1. místo – elektronická čtečka knih pocketbook
2. místo – dárkový certifikát v hodnotě 1000 Kč (alza.cz)
3. místo – dárkový certifikát v hodnotě 500 Kč (alza.cz)

РАДУГА 2*
1. místo – dárkový certifikát v hodnotě 1000 Kč (alza.cz)
2. místo – dárkový certifikát v hodnotě 500 Kč (alza.cz)
3. místo – dárkový certifikát v hodnotě 300 Kč (alza.cz)

*Ceny v kategoriích DUHA 1 (10–15 let) a РАДУГА 2 (od 26 let) budou uděleny, pokud bude v každé z těchto kategorií více než pět účastníků.

Partner soutěže: Mezinárodní kulturní institut KLÍČ, spolek,
Česká republika

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

1. К участию в конкурсе приглашаем школьников и студентов в возрасте от 10 до 26 лет (включительно), а также всех желающих, умеющих читать и писать на русском и чешском языках.

2. В конкурсе четыре возрастные категории:
1) 1-я категория «DUHA 1» — для участников от 10 до 15 лет;
(текст на переводhttps://clck.ru/369MWH)
2) 2-я категория «DUHA 2» — для участников от 16 до 20 лет;
(текст на переводhttps://clck.ru/369MWH)
3) 3-я категория «РАДУГА 1» — для участников от 21 года до 26 лет;
(тест на переводhttps://clck.ru/369MZH)
4) 4-я категория «РАДУГА 2» — для участников от 26 лет;
(тест на переводhttps://clck.ru/369MZH)

3. Каждый участник представляет перевод текста с русского на чешский язык в своей возрастной категории.

4. Переводы должны быть выполнены участниками самостоятельно, без помощи родителей и педагогов. ПЕРЕВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОНЛАЙН-ПЕРЕВОДЧИКОВ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ НА КОНКУРС

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. Регистрация на конкурс открыта с 20 октября по 20 ноября 2023 года.

Для участия в конкурсе необходимо с 20 октября по 20 ноября 2023 года направить по адресу kurzy@rsvk.cz заполненную заявку и конкурсную работу – выполненный перевод (в формате Word). В теме письма укажите «Конкурс переводов». Работа должна содержать исходный текст, текст перевода на чешском языке, имя и фамилию участника с указанием его возраста.

2. С 21 ноября по 3 декабря 2023 года жюри в составе трех человек оценивает конкурсные работы по 10-балльной шкале.

3. Результаты конкурса объявляются 12–15 декабря 2023 года. Награждение победителей и участников будет проходить в Русском доме в Праге.

4. Каждый участник конкурса получит сертификат об участии в конкурсе.

Победители награждаются дипломами и подарками.

Призовой фонд конкурса:
«DUHA 1»*
1 место – сертификат на 1000 чешских крон (alza.cz)
2 место – сертификат на 500 чешских крон (alza.cz)
3 место – сертификат на 300 чешских крон (alza.cz)
«DUHA 2»
1 место – электронная книга pocketbook
2 место – сертификат на 1000 чешских крон (alza.cz)
3 место – сертификат на 500 чешских крон (alza.cz)
«РАДУГА 1»
1 место – электронная книга pocketbook
2 место – сертификат на 1000 чешских крон (alza.cz)
3 место – сертификат на 500 чешских крон (alza.cz)
«РАДУГА 2»*
1 место – сертификат на 1000 чешских крон (alza.cz)
2 место – сертификат на 500 чешских крон (alza.cz)
3 место – сертификат на 300 чешских крон (alza.cz)

*Призовые месте в категориях «Duha 1» (10–15 лет) и «Радуга 2» (от 26 лет) будут присуждаться в том случае, если в каждой из этих категорий будет более пяти участников.

Партнер конкурса: Общественная организация
Международный культурный институт (МКИ) «Ключ», Чешская Республика