Ruský jazyk

16_0

RSVK v Praze je institucí, kde se konají různé kulturní, vědecké a jiné akce, spojené s událostmi v Ruské federaci a České republice.

Působí se zde i kurzy ruského jazyka a škola ruského jazyka a literatury pro děti a mládež.

V kurzech pravidelně probíhá vyučování, které vedou profesionální rusisté, konají se volně přístupné hodiny pro české žáky a rovněž různé akce v rámci Dnů otevřených dveří. Během výuky jsou aktivně využívány možnosti počítačové třídy včetně audio a video materiálů.

V kurzech ruského jazyka jsou využívány nové metody výuky. Vznikl zde metodický kabinet, který zahrnuje knihovnu učebnic a metodické literatury, počítačová třída a vlastivědný kabinet. Jsou organizovány kurzy zvyšování kvalifikace pro učitele ruského jazyka.

V rámci programu studia ruského jazyka při RSVK se promítají filmy v ruském jazyce (vstup zdarma), funguje knihovna, distanční čítárna Prezidentské knihovny v Petrohradě a rovněž bezplatná počítačová knihovna společnosti LitRes. V knihovně RSVK si je možné vypůjčit nejen knihy, ale i videofilmy a periodiku různých žánrů.

Každoročně v Kurzech ruského jazyka při RSVK desítky českých občanů a zástupců jiných zemí skládají zkoušky z ruského jazyka jako cizího a získávají potvrzení svých znalostí ve formě osvědčení podle státní normy.

Ruský jazyk je pracovním jazykem či oficiálním jazykem v řadě mezinárodních organizací, např. OSN, OBSE a jiných. Ruský jazyk ovládá více než 200 milionů lidí na světě.

 

kurzy.rsvk.cz

 

Tento článek je dostupný v: Russian