„Podivuhodný Bajkal v obrazech“

„Podivuhodný Bajkal v obrazech“

Dne 17. dubna 2019 byla v Ruském středisku vědy a kultury v Praze zahájena výstava fotografií „Podivuhodný Bajkal v obrazech“. Akce byla připravena Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Na výstavě je představeno 58 fotografií pěti ruských fotografů. Je na nich zobrazena příroda Bajkalu v různé denní době a ročním období.

Výstavu zahájila kurátorka T. Adamcová, která zdůraznila, že tato výstava je výsledkem úsilí pěti vynikajících lidí, které spojila láska k Bajkalu a jeho drsné přírodě: N. Burmejsterové, S. Tolstněva, A. Čekaleva, N. Šaburovové a A. Taničeva. Poté návštěvníky seznámila s jejich životem a dílem. Podtrhla, že většina z nich nejen zachycuje přírodu jezera a jeho okolí, ale i žije a pracuje na jeho březích.

Zvlášť se soustředila na dvě fotografie, jež zobrazují úkazy, které jsou vzácné i pro Bajkal. První je snímek N. Šaburovové s bajkalskou bouřkou. Kurátorka zdůraznila, že kvůli takovým snímkům se fotografové složitě dostávají do vzdálených míst jezera a někdy i celé měsíce žijí na opuštěných březích Bajkalu do pozdního podzimu v naději, že se jim podaří vyfotografovat podobný úkaz. Druhý snímek pořídil Stanislav Tolstněv, jemuž se podařilo v noci ze 17. na 18. března 2015 zachytit v bajkalské oblasti vzácnou polární záři.

Po zahájení kurátorka podrobně informovala o Bajkalu, o jeho unikátní floře a fauně, vědeckých teoriích, spojených s tímto přírodním objektem a rovněž o nádherném ledu jezera.

Následně byly ve Velkém sále promítnuty dokumentární filmy: film „Zapovědnoe ožerelje Bajkala“, který vypovídá o rezervacích, jež obklopují jezero a chrání jeho unikátní přírodu; „Běreg burych medvěděj“ – film o společné expedici Stanislava Tolstněva a Natalie Burmejster a rovněž film Stanislava Tolstněva „Nasledije“ – úvahu na téma činnosti člověka a problémech znečištění jezera.

Výstava fotografií „Podivuhodný Bajkal v obrazech“ potrvá v RSVK v Praze do 29. dubna t.r.

Tento článek je dostupný v: Russian