II. konference „Nové horizonty mezinárodní vědecko-technické spolupráce“ se uskutečnila v Praze

II. konference „Nové horizonty mezinárodní vědecko-technické spolupráce“ se uskutečnila v Praze

Ve dnech 17. a 18. dubna 2019 byla v Technologickém centru AV ČR v Praze zahájena VII. vědecko-praktická konference na téma: „Rusko a Česko: nové horizonty vědeckého byznysu“. Akce byla připravena a provedena ruskou společností „RexLex Nova“ (Petrohrad) a Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR za podpory Obchodního zastupitelství RF v ČR.

Konference se zúčastnilo asi 80 zástupců Ruska, Česka, Německa a Řecka. Cílem konference, která se koná dvakrát do roka, je vytvářet a rozvíjet podmínky pro produktivní mezinárodní spolupráci mezi investory, výrobci a zpracovateli vědeckých produktů a průmyslovými partnery.

Obchodní zastupitel RF v ČR S. Stupar ve svém projevu upozornil na to, že konference je jednou z nejefektivnějších co do konkrétních výsledků. V Ruské federaci je mnoho inovačních studií, které je třeba dovést do reálného obchodu a zapojit je do výroby. Proto je organizována tato konference,“ sdělil S. Stupar.

Dále uvedl údaje o růstu obchodního obratu mezi RF a ČR, který se zvětšil v roce 2019 téměř o 18 %, a podle ruské statistiky dosáhl téměř 9 mlrd. dolarů – téměř 10 mlrd. podle českých údajů.

Zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov zdůraznil důležitost konference pro prezentaci hlavních ruských výzkumných prací v oblasti vysokých technologií a jiných sfér.

Zástupce Obchodně-průmyslové komory RF v ČR A. Akulinin poděkoval vedoucímu „RexLex Nova“ K. Okuněvovi za přípravu konference a sdělil, že jím zastoupená organizace je připravena poskytnout právní, expertní a jinou pomoc při vytváření plodné spolupráce mezi českými a ruskými podnikateli.

První den konference byly představeny ruské, české a mezinárodní inovační projekty v následujících oblastech:

  • přední inženýrská řešení opravy průmyslové elektroniky (Industrypart, Německo);
  • optimalizace monitorového systému pro kontrolu a zabezpečení těžby ropy

( Petroleum IP, Česko);

  • možnosti pro investice do sítě služeb taxi na bázi automobilů evropské výroby (Taksovičkof, Rusko);
  • rozvoj výroby automobilových pneumatik (Tekom, RF);
  • optimalizace průmyslových přístrojů pro leisrové řezání MDF ( Luč Pek, Rusko);
  • řešení v systémech protipožární a obecné bezpečnosti (Poliservis, Rusko);
  • programové vyhodnocení pro budoucnost a současnost (Trend Stone, RF).

Byly rovněž představeny projekty v oblasti zemědělství, alternativní energetiky a systémového inženýrství.

Vedoucí společnosti „RexLex Nova“ K. Okuněv informoval o tom, že v rámci společné práce, včetně jím vytvořeného česko-ruského konsorcia, dělají vědecko – výzkumné a jiné práce v rámci grantu „IraSme“. Sdělil, že každému z uvedených projektů již byli nalezeni potenciální partneři a investoři.

Dne 18. dubna účastníci konference budou pokračovat v práci v rámci expertního zasedání a tematických kulatých stolů. Podle výsledků jednání byla podepsána řada mezinárodních smluv.

Tento článek je dostupný v: Russian