Jubilejní konference věnovaná 90. výročí národní diplomacie v RSVK v Praze

Jubilejní konference věnovaná 90. výročí národní diplomacie v RSVK v Praze

Dne 9. prosince 2015 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konala jubilejní konference, věnovaná 90. výročí ruské národní diplomacie, 90. výročí Česko-ruské společnosti a 50. výročí celostátní soutěže z ruského jazyka „Ars Poetika. Puškinův památník“.

Na konferenci byli přítomni zástupci Ministerstva kultury ČR, představitelé Česko-ruské společnosti a České asociace rusistů, učitelé ruského jazyka, představitelé veřejnosti. Dohromady více než 80 osob z různých měst a krajů Česka.

Vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza poblahopřál všem přítomným k jubileím, slaveným v tomto roce. Pověděl o vytváření a rozvoji systému VOKS – SSOD – Roszaruběžcentr – Rossotrudničestvo. Podrobně se pozastavil na historii vzniku a rozvoje humanitárních styků a kontaktů mezi Ruskem a Českem (Československem). Zvlášť zdůraznil efektivní spolupráci s Českou asociací rusistů a Česko-ruskou společností při přípravě a organizaci četných společných akcí.

Předseda Česko-ruské společnosti Tomáš Lukavský se podělil o vzpomínky na mnohaletou činnost při upevňování a rozvoji česko-ruských humanitárních styků. Pověděl o problémech, se kterými se potýkali v 90. letech. Zdůraznil důležitou roli, kterou hrál v jejich překonání první československý kosmonaut, Hrdina Sovětského svazu Vladimír Remek, který byl tehdy předsedou Česko-ruské společnosti a nyní je velvyslancem ČR v RF.

Předseda České asociace rusistů Jiří Klapka se podrobně pozastavil na 50. výročí celostátní soutěže z ruského jazyka „Ars Poetika. Puškinův památník“, která v dostupné formě seznamuje děti a mládež s ruskou kulturou a ruským jazykem. Poté vystoupili další účastníci konference, kteří stáli u začátků soutěže v ČR a vystupovali na ní. Svoji veřejnou činnost pak věnovali upevňování přátelství mezi národy Česka a Ruska, popularizaci ruského jazyka, kultury a historie v Česku.

Oficiální část byla ukončena předáním diplomů a pamětních dárků od RSVK všem účastníkům konference.

V rámci konference se též konaly umělecké dílny. Zástupkyně předsedy České asociace rusistů Klaudie Aibenová se podělila o své zkušenosti při přípravě žáků na soutěž „Ars Poetika. Puškinův památník“.

Zástupce ředitele Ruského střediska vědy a kultury v Praze Oleg Soloduchin předvedl přítomným multimediální prezentaci „90. výročí národní diplomacie“.

Konference byla ukončena koncertem, v rámci kterého vystoupilo instrumentální duo českých hudebníků Alexandra a Natalie Šonertových. Písně v ruském jazyce zazpíval též předseda České asociace rusistů Jiří Klapka.

Po koncertě účastníci konference pokračovali v projednávání perspektiv dalšího rozvoje humanitárních a kulturních styků mezi Ruskem a Českem v neformálním prostředí.

Tento článek je dostupný v: Russian