Přednáška „Pražské jaro. Lidé a ideje“ se uskutečnila v RSVK v Praze

Přednáška „Pražské jaro. Lidé a ideje“ se uskutečnila v RSVK v Praze

Dne 17. dubna 2019 měl v Literárním salonu Ruského střediska vědy a kultury v Praze publicista, koordinátor Asociace politických expertů a konzultantů O. J. Soloduchin přednášku „Pražské jaro. Lidé a ideje“, věnovanou ideologickým proudům v Československu ve druhé polovině 60. let.

Lektor podrobně popsal ideologickou předhistorii událostí roku 1968, činnost čtyř reformátorských vědeckých kolektivů z poloviny 60. let, které se zabývaly vypracováním programu reforem v ekonomické, politické, sociální a vědecko-technické oblasti.

Poté referoval o „Akčním programu Komunistické strany Československa“, který byl přijat na dubnovém plénu Ústředního výboru KSČ (1968) jako o základním dokumentu, který odrážel reformní nálady uvnitř strany, o ideovém hledání i vně oficiálních stranických struktur. Mimo jiné objasnil obsah známého manifestu „Dva tisíce slov“.

Na závěr odpověděl na četné dotazy účastníků. Na akci bylo přítomno více než 15 Čechů a ruských krajanů.

Tento článek je dostupný v: Russian