Měsíc otevřených dveří v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze

Měsíc otevřených dveří v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze

V dubnu v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze probíhá Měsíc otevřených dveří, v rámci kterého bylo přijato pět skupin českých studentů studujících ruský jazyk a jejich pedagogů z různých míst České republiky.

Dne 8. dubna RSVK navštívili studenti a učitelé z gymnázia města Příbram (Středočeský kraj). S tímto městem zastupitelství spojují tradiční pevné přátelské vztahy, což se odráží i na velkém zájmu studentů o Rusko, jeho kulturu a studium ruského jazyka. Tentokrát na prohlídku přijelo 52 studentů, kteří se v rámci studijního programu  učí ruský jazyk. Mnozí z nich se s radostí účastní Mezinárodní letní školy ruského jazyka, kterou již osm let organizuje Ruské středisko vědy a kultury ve spolupráci místním oddělením Společnosti přátelství s Ruskem.

Během návštěvy RSVK byla pro studenty a jejich učitele organizována ukázková vyučovací hodina ruského jazyka, uskutečnilo se setkání s moskevským malířem Alexejem Djačkovem, který seznámil českou mládež s výstavou svých děl „Symboly nebes“.

Dne 10. dubna RSVK poprvé navštívilo 20 studentů a pedagogů z gymnázia města Chrudim (Pardubický kraj). Pro ně byla připravena prohlídka střediska, v počítačové učebně byla organizována volně dostupná vyučovací hodina na téma „Zeměpis Ruska“.

Tentýž den kurzy ruského jazyka navštívili členové etnické komise Radnice Prahy 5. Velmi se zajímali o otázky národnostní politiky v Ruské federaci a rovněž o práci RSVK s ruskými krajany. Na veškeré otázky obdrželi podrobné odpovědi od učitelů kurzů ruského jazyka.

Dne 15. dubna RSVK navštívilo 20 studentů gymnázia Jakuba Škody z Přerova (Olomoucký kraj). Byla pro ně připravena prohlídka střediska a organizována volně dostupná vyučovací hodina na téma „Mládež a vysokoškolské vzdělání v Ruské federaci“, promítnut hraný film „Pitěr FM“. Některé české studenty velmi zajímala možnost získání vysokoškolského vzdělání v Rusku. Obdrželi vyčerpávající informace od učitelů kurzů ruského jazyka.

Dne 18. dubna v RSVK pobývali studenti a pedagogové České zemědělské univerzity z Prahy. Pro ně bylo ve Středisku kolektivního přístupu organizováno multimediální cestování po Rusku, během kterého se mohli blíže seznámit  s klimatickými a přírodními zvláštnostmi oblastí Ruské federace. Cestování mělo velký úspěch, protože bylo přímo spojeno s budoucí profesí studentů.

V rámci akce Měsíc otevřených dveří RSVK a kurzy navštívilo více než 140 osob.

Zvlášť je třeba podtrhnout velký zájem českých učitelů – rusistů o práci metodického kabinetu, jenž funguje při kurzech ruského jazyka a ve kterém mohou pracovat i získat konzultace každý pátek.

 

Tento článek je dostupný v: Russian