Kulatý stůl „Národní a ekonomická diplomacie“ v Praze

Kulatý stůl „Národní a ekonomická diplomacie“ v Praze

Dne 10. listopadu 2015 se uskutečnil kulatý stůl „Národní a ekonomická diplomacie“. Akce byla věnována 90. výročí vzniku struktury VOKS – SSOD – Roszaruběžcentr – Rossotrudničestvo., 90. výročí vzniku československé „Společnosti ekonomického a kulturního sblížení s novým Ruskem“ a 90. výročí ekonomické spolupráce mezi Československem a Ruskem. Organizátory akce byly Česko-ruská společnost, Česká asociace rusistů, společnost PR-Aspekt International a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Představitel Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza poblahopřál všem přítomným k letos slaveným výročím, mezi kterými bylo 70. výročí velkého vítězství a 70. výročí osvobození Československa od fašismu. L. Gamza pověděl o vytvoření a rozvoji struktury VOKS – SSOD – Roszaruběžcentr – Rossotrudničestvo. Podrobně se pozastavil na historii vzniku a rozvoje humanitárních styků mezi Ruskem a Českem. Zvlášť zdůraznil efektivní spolupráci v posledním období s Česko-ruskou společností a Českou asociací rusistů při organizaci četných společných akcí na půdě RSVK v Praze i mimo něho.

Zástupce ředitele oddělení historie XX.století Institutu historie Akademie věd ČR doktor Emil Voráček vystoupil s referátem o historii rozvoje ekonomické spolupráce mezi oběma zeměmi, jež nedávno oslavila 90. výročí. Při tom zdůraznil důležitou roli kulturní a historické blízkosti slovanských národů jako faktoru, jenž napomáhá postupnému rozvoji hospodářských styků. Poukázal rovněž na důležitou úlohu prvního prezidenta Československa T.G. Masaryka a prvního ministerského předsedy Karla Kramáře v rozvoji mnohostranných styků s Ruskem.

Šéfredaktorka novin „Pražskij tělegraf“ Natalija Sudlenkovová provedla prezentaci knihy „Rusko-české ekonomické vztahy“, jež vyšla v tomto roce. Podrobně pověděla jak kniha vznikala úsilím velkého autorského kolektivu ruských a českých vědců pod vedením doktora Emila Voráčka.

Na kulatém stolu bylo přítomno okolo 50 osob. Byli mezi nimi veteráni i vedení Česko-ruské společnosti, České asociace rusistů a jiných společenských organizací ČR. Všichni účastníci obdrželi darem knihu „Rusko-české ekonomické vztahy“ a jiné upomínkové předměty.

Po ukončení oficiální části následoval malý koncert a přátelská beseda u šálku čaje.

Tento článek je dostupný v: Russian