Kulatý stůl o osudech pravoslavné církve během války v RSVK v Praze

Kulatý stůl o osudech pravoslavné církve během války v RSVK v Praze

Dne 26. května 2015 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal kulatý stůl „Osudy pravoslavných duchovních a jejich úloha v životě lidí, žijících v okupovaném Československu (1938 – 1945)“. Akce byla připravena Všekozáckým svazem českých zemí a Slovenska (VSČZS) za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Na akci vystoupili duchovní Pravoslavné církve českých zemí a Slovenska Oleg Machněv a Jan Novák, zástupce atamana VSČZS A. Manžula a terská kozačka N. Ingrišovová. Kulatý stůl uváděl ataman VSČZS M. Dzjuba.

Vystupující zavzpomínali na konec XIX. století, kdy se v českých městech Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, Praha a Karlovy Vary začaly otvírat pravoslavné chrámy.

Účastníci a hosté kulatého stolu se zájmem vyslechli vyprávění O. Machněva o významném činiteli pravoslaví v českých zemích archimandritovi Andrejovi (Vsjevolodovi Kolomackém), který se proslavil jako hlavní „stavitel chrámů“. Pod jeho vedením bylo na území Československa postaveno či zrestaurováno více než 30 pravoslavných chrámů. Během války otec Andrej zaujal nesmiřitelný postoj k německým okupantům a všemožně napomáhal duchovnímu odporu pravoslavných vůči fašistické agresi.
S velkou pozorností byl vyslechnut referát A. Manžuly o činnosti Uspenského bratrstva v předválečném Československu. Díky němu bylo vytvořeno krásné ruské pohřebiště na Olšanském hřbitově v Praze.

Jan Novák pověděl o vojenské a duchovní cestě duchovního, plukovníka Jana Krivky, který se zbraní v ruce hájil svobodu své vlasti v řadách 1. československého sboru a poté se stal hlavním pravoslavným duchovním severozápadních Čech.

Živou diskuzi vyvolalo vystoupení terské kozačky N. Ingrišovové, která pověděla o svém dětství v předválečném a válečném Brně.

Během kulatého stolu bylo často vzpomenuto jméno duchovního Pravoslavné církve českých zemí a Slovenska metropolity Gorazda, který se ještě 28. září 1938 obrátil s výzvou k pravoslavným křesťanům celého světa s žádostí o pomoc Československu v boji s fašistickou agresí. V roce 1942 byl umučen fašisty za ukrývání v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje v Praze českých parašutistů, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha.

Účastníci kulatého stolu se shodli na tom, že pravoslavná církev a mnozí její duchovní v Československu čestně splatili svůj dluh v nejtěžších momentech historie. V zemi nehledě na zákaz v roce 1942 probíhaly bohoslužby a potřební nacházeli útěchu u duchovních. Mučednická smrt řady duchovních a zákaz pravoslavné církve v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1942 – 1945 rovněž dokazují, že členové církve bojovali s fašismem nejen modlitbou.

Na kulatém stolu v RSVK v Praze bylo přítomno okolo 30 osob.

Tento článek je dostupný v: Russian