Rusko-český ekonomický seminář v RSVK v Praze

Rusko-český ekonomický seminář v RSVK v Praze

Dne 25. března 2013 se v Ruském středisku vědy a kultury (RSVK) v Praze konal seminář „Rozvoj rusko-české spolupráce ve sféře energetiky a jiných perspektivních oblastech“. Akce byla organizována Obchodním zastupitelstvím Ruské federace v ČR ve spolupráci se Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Účastníky semináře uvítal vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza, který ve svém vystoupení pověděl o 27. února 2013 podepsané Smlouvě o spolupráci mezi Federální agenturou a státní korporací „Rosatom“ a hlavních trendech vzájemné spolupráce obou stran.

S referátem „Rozvoj  rusko-české spolupráce v oblasti energetiky a realizace rozhodnutí 8. zasedání Mezinárodní komise pro ekonomiku, průmysl a vědecko-technickou spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou“ vystoupil obchodní zástupce  Ruska v ČR Alexandr Turov.

V rámci semináře zazněly referáty a vystoupení ve čtyřech sekcích:

  • „Rozvoj spolupráce v oblasti energetiky“;
  • „Rozvoj spolupráce v malém a středním byznysu“;
  • „Zvláštní ekonomické zóny Ruské federace“;
  • „Inovační územní sektory“.

Semináře se zúčastnili odpovědní zaměstnanci Ministerstva ekonomického rozvoje a Ministerstva energetiky RF, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, pracovníci Obchodního zastupitelství a Velvyslanectví RF v ČR, vedení Rusko-české společné obchodní komory, Obchodní komory zemí SNS, představitelé Obchodně-průmyslové komory RF, společnosti Lukoil v Evropě, Sběrbanky Ruska, mnoha českých firem a asociací.

Seminář proběhl v konstruktivní atmosféře. Jeho účastníci si mohli vyměnit dojmy a názory, pobavit se mezi sebou, naplánovat další kroky k aktivizaci dvoustranné spolupráce.

Tento článek je dostupný v: Russian