Přednáška ruských spisovatelů na Karlově univerzitě v Praze

Přednáška ruských spisovatelů na Karlově univerzitě v Praze

Dne 10. listopadu v Roce ruské literatury na Karlově univerzitě v Praze vystoupili s přednáškami známí ruští spisovatelé J. Vodolazkin a V. Šarov. Akce byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Institutem východoevropského výzkumu Filosofické fakulty Karlovy univerzity.

Jevgenij Germanovič Vodolazkin- filolog, odborník na starou ruskou literaturu. Pracoval pod vedením D.S. Lichačova. Je lautorem mnoha knih a aureátem cen „Bolšaja kniga“ a „Jasnaja poljana“ za svůj nejznámější román „Lavr“ o středověkém lékaři.

Vladimir Alexandrovič Šarov – historik, odborník na „neklidné období“, je laureátem cen „Bolšaja kniga“ a „Russkij bukker“. Je autorem mnoha románů, z nichž je nejznámější je „Vozvraščenije v Egypet“.

Na přednášku přišlo okolo 40 studentů, aspirantů a vědeckých pracovníků, kteří se specializují v ruském jazyce a literatuře a rovněž se zajímají o Rusko a ruskou kulturu.

První přednáška byla formou dialogu dvou spisovatelů o jejich pohledu na současnou ruskou literaturu. Oba spisovatelé pověděli o spojení svých vědeckých zkoumání a literárních děl. Podle nich během XX.století v ruském a světovém literárním procesu proběhlo odstoupení od tvůrčích kanonů epochy renesance a nového období. Domnívají se, že současná spisovatelská tvorba připomíná literaturu středověku, kde nebyl přítomen autor a samo dílo bylo v podstatě citací těch či jiných kanonických textů.

Po přednášce spisovatelé odpověděli na dotazy o hlavních směrech v moderní ruské literatuře , odklonech petrohradské a moskevské literární školy.

Druhá přednáška byla vedena v akademickém stylu. J: Vodolazkin přednesl přednášku o teorii a historii literatury, hlavní teze které okomentoval V. Šarov. Přednáška vyvolala velkou pozornost a přerostla do diskuze s posluchači, která se protáhla daleko za vyměřený čas.

Během návštěvy Karlovy univerzity se uskutečnilo setkání s vedením a učiteli Institutu východoevropského výzkumu. Ředitel institutu Marek Příhoda uvítal spisovatele a poděkoval jim za přednášky. Asistentka institutu, učitelka ruského jazyka Natalia Rajnochová pověděla o historii, cílech a hlavních úlohách své organizace. Zdůraznila rostoucí zájem v ČR o ruský jazyk a literaturu. Jako příklad uvedla velký zájem o tuto specializaci v letošním roce, kdy o 40 míst mělo zájem 300 osob.

Tento článek je dostupný v: Russian