VII. mezinárodní festival literatury a kultury „Slovanské tradice 2015“ v RSVK v Praze

VII. mezinárodní festival literatury a kultury „Slovanské tradice 2015“ v RSVK v Praze

Dne 10. listopadu 2015 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze v rámci Roku literatury v Rusku uskutečnilo zahájení VII. mezinárodního festivalu literatury a kultury „Slovanské tradice 2015“. Akce byla připravena Evropským kongresem literátů ČR za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR a fondu “Russkij mir”.

Festival „Slovanské tradice 2015“probíhá v českém hlavním městě již posedmé, v RSVK počtvrté. Letos se jej zúčastnilo vice než 60 osob z Ruska, Běloruska, Bulharska, Ukrajiny, Německa, Finska, Česka, USA a jiných zemí. Byli mezi nimi i zástupci Svazu spisovatelů Ruska, Kongresu literátů Ukrajiny, Běloruského literárního svazu „Polockaja větv“, zaměstnanci „Litěraturnoj gazety“ (Moskva), Literárního institutu M.Gorkého (Moskva), Sdružení absolventů Literárního institutu.

Vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza ve svém úvodním projevu podtrhnul důležitost podobných akcí pro uchovávání a rozvoj slovanských jazyků a kultur, jež jsou společným bohatstvím světové kultury. a rovněž pro upevňování kulturních styků mezi slovanskými národy.

Předsedkyně Evropského kongresu literátů Česka, členka Svazu spisovatelů Ruska Irina Sileckaja pověděla o výsledcích činnosti kongresu literátů za poslední období, představila dnešní účastníky a program festivalu.

V rámci festivalu ve dnech 10.-14. listopadu proběhnou literární čtení, prezentace knih a nakladatelství, tvůrčí večery a setkání, večery literárních překladů české poezie do ruského jazyka. Bude se rovněž konat kulatý stůl “Rok literatury v Rusku. Literární process v ČR. Rusku, Ukrajině, Bělorusku a jiných zemích , jejich vzájemné styky a spojení” a vernisáž výstavy obrazů Iriny Sileckoj “Poezie barev”.

Účastníci v Praze navštíví knihovnu Marie Sněžné, Dům národnostních menšin, Karlovu univerzitu a Slovanskou knihovnu. Projdou se po místech spojených se životem Mariny Cvětajevové ve Všenorech a Mokropsech, po historických a literárních místech Prahy.

Festival bude ukončen v RSVK v Praze 14. listopadu 2015.

Tento článek je dostupný v: Russian