Den ruského jazyka v Brně

Den ruského jazyka v Brně

Dne 15. prosince 2014 se na Pedagogické fakultě Univerzity T.G. Masaryka v Brně konal Den ruského jazyka, organizovaný Mezinárodním kulturním institutem „Klíč“, Ruským kulturně-osvětovým sdružením Moravy za podpory Ruského střediska vědy a kultury v Praze.

Akce se zúčastnily školy z Moravy (okolo 100 žáků). Na slavnostním zahájení byli přítomni generální konzul v Brně A.J. Šaraškin, zástupci vedení města Brna a Jihomoravského kraje, vedoucí Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze K.S. Zubkovskaja.

Den ruského jazyka proběhl formou interaktivní hry, kdy v každé tvůrčí dílně – vlastivědné, literární, divadelní a ruského jazyka se žáci dozvídali něco nového o ruské kultuře, literatuře, umění, mohli se procvičit a zasoutěžit si v ruské intonaci a výslovnosti, odpovědět na otázky soutěže o Rusku, vlastnoručně vytvořit stánku v časopisu o Novém roce aj. Divadelní dílna byla plna překvapení. Po temperamentní čtverylce čeští studenti výborně zazpívali několik ruských písní. Poté přišla mezi ně i Sněhurka.

Všichni účastníci rovněž navštívili Středisko podpory studia ruského jazyka fondu „Ruskij mir“ (Ruský svět), které se nachází v budově Univerzity T.G. Masaryka. Zde vedoucí katedry  ruského jazyka Simona Koryčánková pověděla budoucím studentům o některých možnostech, které nabízí toto středisko jako je  knihovna a přístup k ruským elektronickým informačním pramenům.

Podle výsledků hry byly družstvům soutěžících předány ceny a pamětní dárky od Ruského střediska vědy a kultury v Praze. Akce byla ukončena tradičním šálkem čaje a družnou besedou.

Tento článek je dostupný v: Russian