Mezinárodní veletrh jazykových škol „Lingua Show“ v Praze

Mezinárodní veletrh  jazykových škol „Lingua Show“ v Praze

Ve dnech 27.-28. března 2014 se v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze konal tradiční každoroční veletrh jazykových škol „Lingua Show“, kterého se zúčastnilo více než 90 kurzů jazykových škol a kulturních institutů z různých zemí. Letos výstavu navštívilo 13 000 lidí.

Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR bylo na veletrhu představeno svým panelem, jehož základ tvořily materiály kurzů ruského jazyka při RSVK a rovněž z jiných oblastí činnosti střediska.

Během dvou dnů panel RSVK navštívilo více než 300 hostů, kteří se zajímali o studium ruského jazyka, o akce organizované RSVK, o možnost získat vzdělání na vysokých školách Rusku a o život v současném Rusku.

Během činnosti veletrhu se uskutečnilo 50 setkání a konzultací s učiteli ruského jazyka a studenty. Na těchto setkáních zaměstnanci RSVK odpověděli na četné dotazy návštěvníků veletrhu. Během konzultací učitelé kurzů pověděli o možnosti  složení zkoušek se získáním mezinárodního osvědčení, které se konají v RSVK každoročně ve spolupráci s MSU M. Lomonosova. Během konzultací čeští učitelé ruského jazyka byli rovněž informováni, že v kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze mohou získat metodickou pomoc, seznámit se s novinkami v metodice výuky ruského jazyka a obdržet informace o práci Střediska kolektivního přístupu.

Tento článek je dostupný v: Russian