Vzdělávací výstava „Gaudeamus“ v Praze

Vzdělávací výstava „Gaudeamus“ v Praze

Ve dnech 27.-28. ledna 2014 se v Praze na Výstavišti konala mezinárodní výstava-veletrh vysokých a jazykových škol „Gaudeamus“. Zúčastnily se jí všechny velké vysoké školy ČR a také řady jiných zemí – USA, Kanady, Francie, Anglie, Španělska. Rusko na výstavě reprezentoval panel Ruského střediska vědy a kultury v Praze, které se výstavy zúčastnilo poprvé.

Hlavními návštěvníky výstavy byli mladí lidé do 20 let – abiturienti a studenti vysokých škol, a rovněž učitelé středních a vysokých škol.

Účast na výstavě ukázala, že zájem o Rusko a ruský jazyk v Česku stále roste. Za dva dny, kdy výstava probíhala, panel Ruského střediska vědy a kultury v Praze navštívilo více než 300 lidí. Zajímali se o studium ruského jazyka, studium a stáž na ruských vysokých školách. Představené na panelu RSVK reklamní materiály  kurzů ruského jazyka a řady ruských vysokých škol byly náležitě využity. Zájemci také obdrželi konzultaci o možnosti složení zkoušky  a obdržení mezinárodního osvědčení, stvrzujícího znalosti ruského jazyka.

Panel RSVK aktivně navštěvovali i představitelé českých vysokých škol, které zajímaly možnosti navázání styků s ruskými kolegy a rovněž získání konzultační a metodické pomoci při výuce ruského jazyka, kterou RSVK regulérně poskytuje všem učitelům-rusistům.

Podle výsledků plánují Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR a RSVK v Praze aktivní účast na výstavě-veletrhu „Gaudeamus“ v roce 2015 a pozvání zainteresovaných ruských vysokých škol..

 

Tento článek je dostupný v: Russian