80. výročí začátku Druhé světové války

80. výročí začátku Druhé světové války

1.září 1939 se navždy zapíše do světových dějin jako datum začátku jednoho z nejkrvavějších konfliktů, kdy se hrozba zničení světa fašismem stala velmi reálnou.

Druhá světová válka měla velký vliv na dějiny lidstva – stala se zlomovým okamžikem v historii XX. století.  Vzhledem ke svým rozměrům a následkům překonala všechny předchozí válečné konflikty. Druhá světová válka trvala od 1. září 1939 do 2. září 1945. Války se zúčastnilo 57 států. Celkový počet obyvatel zemí, které bojovaly ve válce, činil více než 1,7 miliardy lidí.  Ztráty podle různých hodnocení dosáhly od 50 do 80 milionů mrtvých, včetně vojáků.

Důležitou příčinou začátku Druhé světové války bylo soupeření velkých mocností, snaha o evropskou a světovou hegemonii, boj za dobytí „životního prostoru“ nacistickým Německem, fašistickou Itálií a militaristickým Japonskem.

Zahraničně-politický program Německa vytvořený A. Hitlerem, založený mj. na geopolitických teoriích A.  Mahana. H. Mackindera a K. Haushofera, byl zaměřen na vytvoření „ocelového jádra“ v centru Evropy, které by se skládalo z Německa spolu s připojenými územími Rakouska, Československa a západního Polska. Spolu s tím východní Polsko, Pobaltí a Balkánské státy, Ukrajina, Povolží a Gruzie se měly spojit do „Východního svazu“ – svazu pomocných národů, které by neměly ani armádu, ani vlastní politiku a ekonomiku a byly závislé na Německu.

Oficiálnímu začátku Druhé světové války předcházelo 20 let „příměří“, které byly výsledkem Versailleské mírové smlouvy. Právě takový název dal tomuto období francouzský generál Ferdinand Foch. Občanská válka ve Španělsku, „Antikominternovský“ pakt, anšlus Rakouska, okupace sudetských oblastí Československa, Německo-italská smlouva o spojenectví a přátelství („Ocelový pakt“), japonská agrese proti Číně byly faktickými stupínky, po kterých šel svět k nové válce.

Během několika let se vedení Sovětského svazu snažilo vytvořit evropský systém kolektivní bezpečnosti prostřednictvím vzniku sítě smluv o nenapadení a spolupráci s evropskými zeměmi.  Při uzavření spojenectví mezi SSSR, Anglií a Francií se běh dějin mohl radikálně změnit, především díky vytvoření silného kontinentálního bloku, zaměřeného na podporu bezpečnosti na evropském kontinentu.

Kontinentálnímu evropskému sdružení nebylo souzeno vzniknout z různých příčin, mj. kvůli nerozhodnosti a odporu Evropy ke spojení se sovětským Ruskem, ekonomické zainteresovanosti třetích zemí v této otázce. Plán Dawese, schválený v roce 1924 na Londýnské konferenci zástupci velmocí – vítězů v První světové válce, měl zabezpečit podmínky pro pokračování placení reparací Německem velmocím – vítězům, usnadnit průnik amerického kapitálu do hlavních odvětví německé ekonomiky.

Druhá světová válka se stala smutným výsledkem „politiky usmiřování“. Evropa, podle slov W. Churchilla, „když vybírala mezi válkou a ostudou“, vybrala ostudu a získala i válku i ostudu.  Mnichovský scénář se zopakoval i během tak zvané „podivné války“, oficiálně vyhlášené Anglií Německu 3. září 1939, během níž se strany omezily na lokální útoky na vojenskou techniku, především na válečné lodě.  Anglie používala taktiku „bombardování“ území Německa propagandistickými letáky. Anglie vyhlásila válku Německu, aby pomohla Polsku, v souladu   se smlouvou o vzájemné pomoci, uzavřenou oběma státy. Když však polské vedení začalo Angličany žádat o reálnou pomoc, ti odmítli a prohlásili, že Anglie se nechystá bombardovat Německo dříve, než samo Německo nesvrhne bomby na Anglii.

80.výročí od začátku Druhé světové války není jen datem v historii. Toto datum má připomenout celému světu cenu, kterou musely zaplatit miliony lidí, občanů Sovětského svazu, evropských a asijských států, USA, za mír, za možnost žít. Dnes, kdy se stále častěji ozývají návrhy přehodnotit výsledky války a úlohu SSSR v porážce fašismu, si je třeba uchovat a předat mladé generaci vzpomínky na ty strašné události, před kterými svět není pojištěn.

V tento den budou po celém světě tisíce lidí účastníky vzpomínkových akcí a ceremoniálů. V zastupitelstvích Rossotrudničestva a v partnerských organizacích proběhnou společenské akce, výstavy fotografií a dokumentů, vystoupí odborníci.  Dne 20. září v Mezinárodních výzkumném středisku Druhé světové války v Mariboru proběhne mezinárodní konference, věnovaná úloze partyzánského hnutí v urychlení rozdrcení fašismu. V Kyjevě bude zahájena výstava „Od plánu „Fall Weiß“ do plánu „Barbarossa“, na které budou představeny fotografické materiály polských a německých fotoreportérů a rovněž odtajněné dokumenty z archivu V. Molotova z období začátku Druhé světové války. Obyvatelé mnoha zemí Evropy, Asie a SNS budou mít unikátní možnost seznámit se s archivními fotografickými materiály, představenými na výstavě „1939. Začátek Druhé světové války“, která bude zahájena v ruských střediscích vědy a kultury v Bruselu, Káhiře, Alexandrii a mnoha jiných městech.

Tento článek je dostupný v: Russian