Rusko-česká konference „Municipální energie. Rozumné řízení a investice“ v RSVK v Praze

Rusko-česká konference  „Municipální energie. Rozumné řízení a investice“ v RSVK v Praze

Dne 27. května 2015 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konalo zasedání mezinárodní vědecko-praktické konference „Municipální energie. Rozumné řízení a investice“. Akce byla organizována Klubem Rusko za podpory Obchodního zastupitelství RF v ČR a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Za ruskou stranu se konference zúčastnili zástupci společností „Rossijskoe teplosnabženije“ (Moskva), „Gazprom energoholding“ (Moskva), „Ufimskije inženěrnyje seti“ (Baškirská republika), „PetěrburgGaz“ (Petrohrad), „Sojuz energetikov Severo-Zapada Rossiji“ (Petrohrad), Administrace municipálního vzdělávání Slancevského obvodu Leningradské oblasti aj.

Českou stranu zastupovali zaměstnanci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, představitelé municipálních orgánů a rovněž zástupci společností „Pražská teplárenská“, „Termona“, „AMiT“, „Karma“ aj.

Konferenci zahájil předseda vedení Konsorcia „CZET – České energetické technologie“ Zdeněk Zbytek, který přivítal všechny přítomné a vytýčil cíle konference – řešení praktických otázek a aktuálních úkolů v oblasti plynárenského hospodářství, energetiky, paliva a energetických zásob na základě výměny zkušeností odborníků z Česka a Ruska.

Účastníky též pozdravili obchodní zástupce RF Sergej Stupar, vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza, zástupce Oddělení zahraničně-ekonomické politiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Vladimír Kincl, ředitel Odboru plynárenství a kapalných paliv, předseda české části pracovní skupiny pro spolupráci v energetice v česko-ruské mezivládní komisi Jan Zaplatílek, náměstek starosty městské části Praha 9 Adam Vážanský, vedoucí „Municon Strategy Group“ Vjačeslav Černikov, generální ředitel společnosti „Rossijskoje těplosnabženije“ Vasilij Polivanov.

První den konference se uskutečnila dvě plenární zasedání. Na nich byla hlavní pozornost udělena výměně zkušeností a projednání praktických otázek – převaze lokálních tepelných kotelen nad obvodními a celoměstskými, přechod ruského systému na dvou tarifní měřiče teplé vody a srovnání s podobnou českou zkušeností a mnohé jiné aktuální otázky.

Na konferenci byla podepsána smlouva o partnerství a spolupráci mezi Konsorciem „CZET – České energetické technologie“ a česko-ruskou společností „Municon Strategy Group“ (Municon Strategy, MC-energo, Tresis, Ensikon).

Účastníci konference budou v Česku pracovat od 27. do 29. května 2015. Na programu pobytu ruské delegace je návštěva magistrátu Prahy a městských úřadů měst ČR, místních plynárenských a teplárenských společností, setkání, jednání, podpisy smluv a ujednání o spolupráci v otázkách modernizace municipálních energetických systémů, projednání otázek vzájemného působení municipálních orgánů a energetických společností.

Tento článek je dostupný v: Russian