Jurij Poljakov. Práce s chybami.

Jurij Poljakov. Práce s chybami.

Práce s chybami je jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších novel ruského spisovatele Jurije Poljakova (* 1954). V Sovětském svazu byla poprvé vydána už v roce 1986 a záhy se dočkala úspěšné filmové adaptace. Hlavní hrdina knihy, novinář Andrej Petrušov, se po svém propuštění z novin nečekaně a neplánovaně stane učitelem ruštiny na základní škole. Rázem začíná odhalovat ty nedostatky školního života, o kterých se běžně nemluví – a o kterých je možná lepší vůbec nevědět. Ať již je kulisa kriticky perestrojková nebo politiky prostá, hlavní roli v deziluzivní novele sehrávají konflikty v učitelském sboru, nerovný boj s ambiciózními a kariéristickými rodiči i na druhé straně proniknutí do rozervaných duší jejich náctiletých potomků. V případě sympatického sebeironického melancholika Petrušova se přidává i snaha o získání náklonnosti mladé kolegyně a v neposlední řadě také pátrání po tajemném ztraceném románu. Během pololetí stráveného za katedrou se přesvědčí, že mnohé chyby a omyly, kterých se v životě dopouštíme, jsou mnohem závažnější než ty ve školních diktátech. A jejich náprava není zdaleka vždy snadná… Dílo pobaví každého, kdo někdy stanul za či před katedrou, jedno z které strany a v které době. – Kniha vychází za podpory moskevského Institutu překladu.

 „A co kdyby měl člověk kromě normálního života ještě jeden – určený pro práci s chybami?“ mudroval jsem. „Pak bychom mohli všechny naše přešlapy a omyly zakroužkovat tužkou, uvést správnou variantu a po zbytek hodiny se kochat proměnlivou scenérií za oknem. Ale problém je v tom, že my ty chyby současně děláme i opravujeme. A aby toho nebylo málo, tak zatímco jednu hloupost napravujeme, další už rovnou provádíme. A tak to probíhá až do konce, do posledního zvonění, kdy musíme odevzdat svůj jediný sešit…“

Jurij Poljakov (nar. 1954) je současný ruský prozaik, básník, dramaturg a publicista, od r. 2001 šéfredaktor Literárních novin. Svou tvorbou už více než čtyřicet let přitahuje pozornost široké čtenářské veřejnosti a v Rusku je označován za jednoho z nejčtenějších autorů současnosti. Narodil se v Moskvě, vystudoval ruský jazyk a literaturu na pedagogickém institutu, ale jako učitel pracoval jen velmi krátce. Spisovatelskou dráhu zahájil v polovině 70. let, kdy byly časopisecky vydány jeho první básně. Od 80. let do současnosti napsal celou řadu románů, novel, básnických sbírek a divadelních her. Kritici hovoří o Poljakovovi jako o vůdčí osobnosti žánru groteskního realismu, v historické retrospektivě charakteristického pro střet dvou epoch, a vyzdvihují jeho osobitý a rozpoznatelný autorský styl prodchnutý alegorií, metaforami a jemnou ironií plynule přecházející do lyričnosti. Jeho romány a novely mají zčásti blízko k publicistickému stylu díky ostře načrtnutému satirickému obrazu života ruské tvůrčí inteligence. Poljakovova tvorba byla přeložena do mnoha světových jazyků a většina jeho prózy byla zfilmována. Do češtiny jeho dílo dosud nebylo přeloženo.

Zdroj: http://akropolis.info/kniha/prace-s-chybami/