Ruští básníci a spisovatelé projednali problémy překladu v RSVK v Praze

Ruští básníci a spisovatelé projednali problémy překladu v RSVK v Praze

Dne 29. září 2017 se v Literárním salonu Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal seminář „Problémy překladu“. Akce byla organizována českými organizacemi ruských krajanů – Ruským uměleckým svazem spolu se Svazem ruskojazyčných spisovatelů v ČR za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Semináře se zúčastnili hosté z Moskvy – básník, předseda literárního sdružení MZV RF „Otdušina“, tajemník Svazu spisovatelů Ruska V. Masalov, básník, předseda Moskevské organizace Svazu spisovatelů Ruska V. Bojarinov, zasloužilý pracovník kultury Ruska, člen Svazu spisovatelů a Svazu novinářů Ruska A. Skaržinskij, členka Svazu spisovatelů Ruska L. Bucharmedovová a básnířka J. Ivlevová.

Seminář uváděla předsedkyně Ruského uměleckého svazu O. Bělovová. Zúčastnili se i člen Svazu ruskojazyčných spisovatelů v ČR S. Levickij, předsedkyně Evropského kongresu literátů M. Sileckaja a mnozí jiní. Celkem bylo přítomno 21 hostů.

Problémy překladu prózy a básní vyzdvihla ve svém projevu L. Svirskaja, která zdůraznila, že příbuzný slovanský jazyk se často stává nikoli pomocníkem, ale překážkou při překladu.

A.​ Skaržinskij uvedl, že poezie má magický charakter. Rytmy a opakování zvyšují informační hustotu poetických děl a díky tomu překlad přechází do jiné reality. Domnívá se, že překlad si musí uchovat magický charakter původního díla.

V. Bojarinov se podělil o zkušenosti s překlady poezie do jazyků národů SSSR a podtrhl nutnost rozlišovat překlad a literární zpracování.

Poté účastníci projednali problémy vydávání ruské literatury ve světě. V. Masalov a V. Bojarinov informovali o překladech a vydávání ruské literatury v Číně. Zvlášť zdůraznili, že v Číně se tato činnost realizuje na státní úrovni.

Někteří účastníci semináře si postěžovali, že ruská strana nepodporuje vydávání překladů svých autorů. Zástupce vedoucího Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR O. Soloduchin pověděl o zkušenostech konání na bázi RSVK společně s Institutem překladů (Moskva) soutěže o nejlepší literární překlad z ruského jazyka do českého, který probíhá již třetím rokem. V ČR tak byly českými nakladatelstvími vydány v překladu knihy ruských autorů: V. Tokarevové, J. Čižovové, V. Rasputina, J. Poljakova a G. Jachinové.

Člen Koordinační rady ruských krajanů S. Jukanov sdělil, že komerčně úspěšní autoři si tak jako tak nacházejí cestu k českému čtenáři a jako příklad uvedl D. Gluchovského, jehož knihy jsou v Česku velmi populární. Dále řekl, že propagace českých autorů v Rusku se potýká s velkými problémy.

O. Bělovová se oznámila, že česká akademická veřejnost se velmi pozorně staví k současné ruské literatuře. Jako příklad uvedla katedru rusistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci, která vydala tři antologie současné ruské literatury: prózy, dramaturgie a poezie.

Živá beseda trvala asi dvě hodiny. Poté účastníci semináře pokračovali v neformální besedě u šálku čaje.

Večer zahájil a rovněž uváděl prezident Svazu ruskojazyčných spisovatelů v ČR Sergej Levickij, který přivítal návštěvníky a popřál všem tvůrčí úspěchy v nadcházející literární sezoně.

Během večera členové Svazu ruskojazyčných spisovatelů v ČR přednesli své nové verše a přečetli úryvky z děl, projednali literární novinky, podělili se o své dojmy.

Mezi vystupujícími byli členové Svazu ruskojazyčných spisovatelů v ČR Igor Saveljev, Irina Bespalovová, Boris Goldberg, Lejla Begim aj. Pro studentku Káťu Zvěrevovou z Moskvy, která přijela do Česka v tomto roce, byl tento večer debutem.

Každý účastník měl možnost povyprávět o sobě, své tvorbě, seznámit přítomné se svými verši a prózou. Na večeru panovala uvolněná atmosféra a všichni vystupující obdrželi přátelskou podporu a energii pro další tvorbu.

Kulatý stůl „Problémy překladu z ruského jazyka“

Ruský tvůrčí svaz spolu se Svazem ruskojazyčných spisovatelů v ČR organizují konferenci o problémech překladu děl, napsaných v ruském jazyce do češtiny a jiných světových jazyků. Konference se zúčastní autoři žijící a pracující v České republice a rovněž spisovatelé z Moskvy, včele s tajemníkem moskevské organizace Svazu spisovatelů Ruska V. Bojarinovem.

Tento článek je dostupný v: Russian