Zahájení výstavy Kaliningradského muzea „A poté byl mír . . . „ v RSVK v Praze

Zahájení výstavy Kaliningradského muzea „A poté byl mír . . . „ v RSVK v Praze

Dne 3. května 2017 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnila vernisáž výstavy Kaliningradského oblastního historicko-uměleckého muzea „A poté byl mír . . . Kresby účastníků Východopruské operace“, jež je věnována 72. výročí ukončení Velké vlastenecké války. Akce byla organizována za podpory a účasti Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Během válečných let bylo povoláno nebo narukovalo jako dobrovolníci více než 900 členů Svazu malířů. Různě se vyvíjely jejich vojenské osudy. Mnozí byli raněni, padli na frontách. Vždy však zůstávali profesionály a v minutách svého volna vytvářeli portréty hrdinů, zachycovali epizody bojů a scény z okopů pro bojové listy a válečné noviny. Válka se pro ně stala dramatickou školou bitevního umění.

Na výstavě jsou představeny kresby účastníků Východopruské operace 1945 A.I. Gluchova, G. B. Devedžiana, G.H. Filatova a A.V. Maximova z fondů Kaliningradského oblastního historicko-uměleckého muzea. Jsou zde představeny i dopisy a dokumenty účastníků bojů.

Ananij Ivanovič Gluchov sloužil celou válku v rozvědce. V roce 1944 byl vyznamenán medailí „Za bojevyje zaslugi“ (Za bojové zásluhy) a v roce 1945 získal řád Rudé hvězdy. Major Georgij Borisovič Devedžian po válce pracoval v Kaliningradu a stal se předsedou společenství malířů. Seržant German Nikolajevič Filatov došel těžkou cestou až k břehům Baltského moře jako příslušník jedné z gardových divizí.

I v těžkých válečných podmínkách se malíři nikdy nerozloučili se svými bloky a tužkami. Kreslili i v krátkých přestávkách mezi boji. V každé kresbě se odráží hrdinství minulé války.

Hned po útoku na Kӧnigsberg se kapitán Arsenij Vladimirovič Maximov, jenž vystudoval architekturu, zapojil do obnovy města. Ve volném čase nakreslil desítky uměleckých akvarelů, na nichž jsou zobrazeny zříceniny Kӧnigsbergu. Některé z nich jsou představeny na výstavě.

Vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza poblahopřál všem přítomným k blížícímu se svátku velkého vítězství a osvobození Československa od fašistické okupace. Zdůraznil, že zastupitelství pokračuje v plodné spolupráci s Kaliningradským muzeem po úspěšné výstavě „Pruské cesty Karla IV.“ v roce 2016. Rovněž informoval o nadcházejících akcích v roce 2018, věnovaných 740. výročí úmrtí legendárního českého krále Přemysla Otakara II., kterých se zastupitelství i muzeum chystají zúčastnit.

Náměstek ředitele Kaliningradského oblastního historicko-uměleckého muzea A. Valujev pověděl hostům RSVK o sbírkách a seznámil je s činností muzea. Podtrhnul, že vystavené kresby jsou cennými historickými důkazy, které umožňují uvidět živý obraz vojáka, jenž na svých bedrech nesl celou tíhu války.

Poté vystoupila kurátorka výstavy, vědecká pracovnice uměleckého oddělení muzea P. Matvijec, která zájemce provedla po výstavě.

Na závěr se uskutečnil malý koncert, na kterém vystoupili žáci vokálního studia N. Mrazovové a sólista souboru Alexandrovci P. Bogačov, v jejichž podání zazněly válečné písně Katjuša, Smugljanka aj.

Výstava „A poté byl mír . . . „ potrvá do 19. května 2017. Budou se s ní moci seznámit všichni návštěvníci četných akcí, věnovaných velkému vítězství.

Tento článek je dostupný v: Russian