Mezinárodní konference rusistů v Olomouci

Mezinárodní konference rusistů v Olomouci

V Olomouci na Univerzitě Palackého proběhla XXIV. mezinárodní vědecká konference „Olomoucké dny rusistů“, jež byla organizována katedrou slavistiky Filozofické fakulty UP. Tohoto mezinárodního setkání se zúčastnilo více než 100 vědců, aspirantů a studentů z Ruska, Česka, Rakouska, Německa, Slovenska, Polska, Japonska, Itálie, Ukrajiny, Turecka a jiných zemí. Ruští účastníci konference představovali 18 ruských měst od Moskvy a Petrohradu do Blagověščensku a Komsomolsku na Amuru. Na konferenci byli rovněž přítomni učitelé Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze.

Slavnostní zahájení se konalo v kapli Božího těla v univerzitním Uměleckém centru. Hosty a účastníky konference přivítali vedoucí katedry slavistiky, profesor Zdenek Pechal, děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého, profesor Jiří Lach a předseda České asociace rusistů Jiří Klapka.

Profesor Pechal pověděl o dlouholeté tradici „Olomouckých dnů rusistů“. Profesor Lach vyjádřil naději, že rusisté z různých zemí dokáží, že ruský jazyk a literatura nemají hranice a politickou náležitost.

Předseda České asociace rusistů Jiří Klapka přednesl pozdrav prezidenta ČR Miloše Zemana, věnovaný 50. výročí založení Mezinárodní asociace učitelů ruského jazyka a literatury. V dopise je zdůrazněno dlouhodobé a úzké propletení ruské a české kultury a rovněž to, že ruský jazyk a literatura měly vždy velký vliv na rozvoj české kultury.

Hlavním hostem konference byl profesor Filologické fakulty Petrohradské státní univerzity, předseda Frazeologické komise při Mezinárodním výboru slavistů V. M. Mokijenko, který přednesl hlavní referát.

Program konference byl velmi bohatý. Během dvou dnů pracovaly následující sekce: Frazeologie, Folkloristika, Lingvistika, Literatura, Moderní dramaturgie, Humor a překlad. Zaznělo více než 100 referátů. V rámci konference proběhl kulatý stůl, věnovaný otázkám ruské emigrace. Podle výsledků konference je plánováno vydání sborníku vědeckých článků a referátů.

Vedoucí Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze Jekatěrina Zubkovskaja a učitelka kurzů Ludmila Nyklova pozdravily účastníky konference a pověděly o činnosti Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR. Aktivně se rovněž zúčastnily zasedání několika sekcí.

Tento článek je dostupný v: Russian