Předseda vlády Ruska Dmitrij Medvěděv: „Hlavní úkol Rossotrudničestva je rozšířit okruh partnerů a přátel Ruska na všech kontinentech“

Předseda vlády Ruska Dmitrij Medvěděv: „Hlavní úkol Rossotrudničestva je rozšířit okruh partnerů a přátel Ruska na všech kontinentech“

V Moskvě probíhá fórum „Role národní diplomacie v rozvoji mezinárodní humanitární spolupráce“, věnované 90. výročí systému VOKS-SSOD – Roszaruběžcentr – Rossotrudničestvo. Na adresu účastníků fóra poslal pozdrav i předseda vlády Ruska Dmitrij Medvěděv.

Ve svém pozdravu předseda vlády podtrhnul, že „v mnohém díky aktivitě takových společenských organizací různých zemí, jako VOKS, byla vyzdvižena témata jako nedopuštění jaderné války, ochrana okolního prostředí, stabilní rozvoj“.

Dmitrij Medvěděv vysoce ocenil činnost Rossotrudničestva: „V současnosti Rossotrudničestvo a jeho zahraniční zastupitelství efektivně využívají a zvětšují získané zkušenosti kolektivní diplomacie a tím rozšiřují okruh partnerů a přátel Ruska na všech kontinentech.“

„Fórum probíhá v nelehké době, kdy se uskutečňují velké změny celého systému mezinárodních vztahů, což si vyžaduje nový přístup k organizaci státní a veřejné spolupráce,“ řekl v pozdravu.

Předseda vlády Ruska vyzval účastníky fóra „vypracovat užitečné nápady a iniciativy pro narůstání potenciálu občanské společnosti a zvyšování její autority v mezinárodních záležitostech“.

Ljubov Glebovová: „Skutečná národní diplomacie – mezilidské vztahy – se nacházejí mimo pevné hranice a předpisy“
Vedoucí Rossotrudničestva Ljubov Glebovová přivítala účastníky fóra „Role národní diplomacie v rozvoji mezinárodní humanitární spolupráce“.

Na zahájení akce vedoucí agentury vystoupila před hosty a účastníky a informovala je o etapách vzniku a rozvoje národní diplomacie v Rusku, o podmínkách vzniku takové organizace, jako byla VOKS.

„Skutečná národní diplomacie vždy byla víc než nějaké konvence, vychází za hranice předpisů, protože lidské vztahy nelze a ani není třeba dávat do nějaké pevné vazby,“ zdůraznila L. Glebovová.

„V základech současné národní diplomacie leží vzájemné chápání pokolení a národů různých zemí,“ podtrhla vedoucí agentury.

Podle vedoucí Rossotrudníčestva se odpovědí na zrychlující se změny okolního světa, jeho komplikace, musí stát vytváření pružného systému různorodých mezilidských styků. „Současný svět se rychle mění. Monolit obvyklé struktury není stabilní. Když se čas zrychluje, je schopen vydržet pouze pružný model. Odpověď na výzvu dynamické epochy je proto jasná: různorodost – to je norma života.“

Představitelé 100 zemí se sešli na fóru Rossotrudničestva „Role národní diplomacie v rozvoji mezinárodní humanitární spolupráce“

V Moskvě bylo zahájeno fórum „Role národní diplomacie v rozvoji mezinárodní humanitární spolupráce“ věnované 90. výročí systému VOKS-SSOD – Roszaruběžcentr – Rossotrudničestvo.

Fóra se zúčastnilo více než 500 delegátů ze 100 zemí. Mezi zahraničními účastníky fóra byli představitelé společností přátelství cizích zemí s Ruskem, orgánů státní moci, hromadných sdělovacích prostředků (HSP), parlamentáři, kulturní činitelé, odborníci v oblasti ruského jazyka a literatury.

Na adresu účastníků akce poslali své pozdravy ministr zahraničních věcí S. Lavrov, ministr kultury V. Medinskij, speciální představitel prezidenta RF pro mezinárodní kulturní spolupráci M. Švydkoj. K delegátům vystoupili člen Výboru Státní dumy pro otázky SNS, euroasijskou integraci a styky s krajany V. Lichačev, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec v Moldavské republice, vedoucí Rossotrudničestva v letech 2008-2012 F. Muchametšin, francouzská zpěvačka Mireille Mathieu a prezident Ruské akademie umění Z. Cereteli.

Fórum navštívili známí ruští politici, veřejní činitelé, hvězdy estrády, filmu a umění. V rámci akce se uskutečnil slavnostní ceremoniál orazítkování obálky „90. let národní diplomacie“ za účasti vedoucí Rossotrudničestva Ljubov Glebovové a vedoucího „Rossvjazi“ O. Duchovnického. Kromě toho se konalo předání cen účastníkům soutěže „Komsomolské pravdy“ z různých zemí SNS a Evropy „Rusko: pět příčin mojí sympatie“.

V rámci tematických sekcí si hosté a účastníci fóra vyměnili dojmy a praktické podklady o takových tématech, jako jsou vzájemné působení států na meziparlamentární úrovni, současný stav a rozvoj národní diplomacie, propagace ruské kultury, vzdělávání a ruského jazyka v zahraničí a rovněž úloha HSP v rozvoji mezinárodní humanitární spolupráce. Všechny tyto sekce probíhaly na různých místech – v organizacích partnerů Rossotrudničestva.

44

Tento článek je dostupný v: Russian