Výstava „Symboly nebes“ v RSVK v Praze

Výstava  „Symboly nebes“ v RSVK v Praze

Dne 8. dubna 2014 se v Křišťálovém sále RSVK v Praze uskutečnilo zahájení personální výstavy moskevského malíře Alexeje Djačkova „Symboly nebes“. Akce byla připravena Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Na výstavě je představeno více než 20 obrazů člena Moskevského svazu malířů  Alexeje Djačkova, který pracuje ve stylu transpersonálního symbolismu.

Výstavu zahájil vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza.

Poté autor obrazů Alexej Djačkov pověděl o dílech, vystavených v Křišťálovém sále, i o tom, jak vznikl směr, ve kterém pracuje. Podle slov malíře je transpersonální symbolismus blízký k umění starobylých národů a jeho elementy se dochovaly do současnosti. Téměř však ztratily svůj původní smysl. Zdůraznil, že dříve se celistvost  světa uchovávala a podporovala spojením s bohy a duchy pomocí magických znaků a symbolů, což člověku pomáhalo cítit  spřízněnost s vesmírem.

Na výstavě byla představena série obrazů, nakreslená malířem během jeho cesty do Ferapontov Bělozerského kláštera narození Bohorodičky, ve kterém se dodnes zachovaly  malby představitele moskevského ikonopisné školy přelomu XV. – XVI. století Dionýsije. Moskevský malíř odrazil ve svých obrazech  velkolepou krásu  a nekonečný klid severské přírody, která od věky věků upoutávala lidi, kteří se snažili uhádnout tajemství vesmíru.

Část děl malíř nakreslil pod dojmem ze záhadných maleb, které byly shrnuty v albu „Vogulskije risunki“ (Vogulské kresby), které bylo vydáno podle výsledků expedice na Sibiř začátkem minulého století známého antropologa, geografa a etnografa, profesora Moskevské university Vasilije Nalimova. V obrazech na výstavě se odráží symboly vogulských kmenů, které získaly nový život v umělecké interpretaci Alexeje Djačkova.

Poté vystoupil český přítel malíře Michal Straka, který se s Alexejem Djačkovem seznámil před 46 lety během školního výměnného zájezdu do Ruska.  Pověděl o mnohaletém přátelství a podělil se o některé historické vzpomínky.

Neobyčejný a tajemný způsob kreslení moskevského malíře zainteresoval místní veřejnost i ruské krajany.

Zvláštní atmosféru akci dodalo vystoupení českých hudebníků, kteří na akordeonu a flétně zahráli ruské a české melodie.

Výstava bude pro návštěvníky otevřena do 15. dubna.

 

Tento článek je dostupný v: Russian