Výstava „Grafikové Verchněvolžja“ v RSVK v Praze

Výstava „Grafikové Verchněvolžja“ v RSVK v Praze

Dne 20. března 2014 se v Křišťálovém sále RSVK uskutečnilo zahájení výstavy „Grafikové Verchněvolžja“. Akce byla organizována  Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Na výstavě bylo prezentováno více než 35 děl tverských umělců, kteří pracují technikou pasteli. Mezi exponáty jsou díla mladých malířů i renomovaných mistrů,  která jsou nepochybně velmi cenná pro soukromé kolekce a galerie. Každý obraz představuje dle svého charakteru a stylu unikátní  vzor moderního ruského umění.

Vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza  přivítal hosty a účastníky výstavy. Vyzdvihnul, že natolik  významná výstava obrazů tverských umělců v RSVK probíhá poprvé a popřál divákům příjemné seznámení s tvorbou grafiků Verchněvolžija.

Kurátor výstavy, člen Svazu malířů Ruska, Andrej Judin poděkoval Ruskému středisku vědy a kultury v Praze za pomoc při přípravě a organizaci výstavy. Pověděl o tom, že na výstavě jsou představeny obrazy 13 tverských malířů. Všechny obrazy jsou nakresleny v různých technikách a stylech, ale spojuje je  neobvyklá poetika předávání přírodních krás Ruska a rovněž honosných katedrál a malých uliček Prahy, překrásných portrétů ruských krasavic.

Manželka malíře Rozalija Judinová zahrála na housle díla tverských skladatelů „Ukolébavka“ a „Žlutá růže“. Na klavír ji doprovázel laureát mezinárodních soutěží Filipp Subbotin. Posluchači byli příjemně překvapeni hloubkou a provedením nových děl, která Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR. Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.  v Praze zatím ještě nezazněla. Každé číslo bylo odměněno bouřlivým aplausem vděčných diváků.

Hosté, mezi nimiž byli čeští občané i ruští krajané se s vekým zájmem seznámili s vystavenými díly a dlouze diskutovali s kurátorem výstavy a jeho manželkou.

Tento článek je dostupný v: Russian