Předání cen za nejlepší literární překlad v RSVK v Praze

Předání cen za nejlepší literární překlad v RSVK v Praze

Dne 9. dubna 2015 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnil slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků soutěže „Současná ženská próza Ruska“ o nejlepší literární překlad z ruského jazyka do českého a předání cen.

Soutěž byla vyhlášena v lednu 2015 Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Autonomní nekomerční organizací podpory rozvoje teorie a praxe literárního překladu „Institut překladů“, za podpory České asociace rusistů.

Čestným hostem ceremoniálu byla Jelena Čižovová, laureátka ceny „Ruský Buker“ – nejlepší román v ruském jazyce 2009 a Světlana Uskovová, zástupkyně výkonného ředitele pro mezinárodní a speciální projekty „Institutu překladů“.

Účastníci soutěže překládali dva úryvky z ruského jazyka do českého z povídky Viktorie Tokarevové „Lošadi s kryljami“ (Koně s křídly) a románu Jeleny Čižovové „Vremja ženščin“ (Doba žen). Soutěže se zúčastnilo 23 zájemců z celé ČR – studenti i absolventi Karlovy univerzity, Masarykovy univerzity z Brna, Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity J.E. Purkyně z Ústí nad Labem, Západočeské univerzity z Plzně, Jihočeské univerzity z Českých Budějovic. Byli to především rusisté, začínající překladatelé. Na akci přijeli s přáteli, příbuznými a kolegy.  Na ceremoniál rovněž přišli lidé, kteří se zajímají o současnou ruskou literaturu – překladatelé, učitelé, spisovatelé a vydavatelé.

Všechny práce porota hodnotila anonymně. V porotě zasedli profesoři Masarykovy univerzity, Západočeské univerzity, Karlovy univerzity, členové České asociace rusistů a zaměstnanci RSVK.

Akci zahájil zástupce vedoucího Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR O.J. Soloduchin. Poté vystoupili hosté a členové poroty a zhodnotili práce. Při tom podtrhli zajímavé momenty v překladech i tradiční chyby. Sami účastníci se v besedě podělili o své dojmy z textů, o problémy v procesu tvůrčí práce.

Po vystoupeních a besedách byli vyhlášeni vítězové. První místo získala Adéla Koutná, studentka Karlovy univerzity. Druhé místo si rozdělili Markéta Klobásová – studentka Masarykovy univerzity v odbornosti „Překladatel ruského jazyka“ a Lukáš Klimeš – student Karlovy univerzity ve stejné odbornosti. Třetí místo si rovněž rozdělily Veronika Pekarčíková a Petra Šnajdarková – obě z Univerzity Palackého v Olomouci v odbornosti „Ruský jazyk pro překladatele“. Vítězové obdrželi v závislosti na místu 250, 200 a 150 euro. Čestné diplomy za své překlady obdrželi též Lucie Hladká, Václav Štefek, Bohdana Ljubenková, Tatiana Šmatová, Kristýna Říhová a Anna Panovová. Jako ceny jim byly předány knihy Viktorie Tokarevové „Pěrelom“ (Zlom) a Jeleny Čižovové „Doba žen“.

Vítězům soutěže Institut překladů nabídl smlouvu s nakladatelstvím na překlad celých textů obou děl do českého jazyka. Překlad bude financovat Institut překladů.

Po oficiální části následovala beseda v přátelské atmosféře u šálku čaje a kávy. Účastníci navrhli organizátorům, aby se soutěž stala pravidelnou, poděkovali za organizaci a zdůraznili, že projednání připomínek k překladům bylo pro ně velkou pomocí při zlepšování kvalifikace i pro další práci.

Tento článek je dostupný v: Russian