Vystoupení ruské spisovatelky Jeleny Čižovové v Praze

Vystoupení ruské spisovatelky Jeleny Čižovové v Praze

Dne 9. dubna 2015 měla na Filozofické fakultě Institutu východoevropských studií známá ruská spisovatelka  Jelena Čižovová, jež přijela do Prahy na pozvání RSVK Praze, přednášku pro studenty vyšších ročníků. Vystoupení bylo věnováno současnému stavu ruské literatury, novým jménům, tendencím a žánrům. Posluchači, mezi nimiž byli nejen studenti, kteří studují ruský jazyk a literaturu na univerzitě, ale i Rusové, žijící v ČR a rovněž lektoři Karlovy univerzity, se zajímali o obecný stav  a rozvoj ruské literatury za posledních 20 let, o spojení pokolení, o předávání tradic klasické ruské literatury i o osobní mínění autora ohledně mnoha aktuálních otázek, které jsou zadávány současnými spisovateli. Jelena  Čižovová je laureátkou „Ruského Bukeru“, a proto se mnoho otázek týkalo literárních cen, jejich vlivu na další osud  knih – laureátů. Bylo projednáno i věčné téma vztahů spisovatel – vydavatel – čtenář. Posluchači též srovnávali situaci na literárním trhu v Česku a v Rusku. Autorka pověděla o své tvorbě, o svých dílech, o účasti v literárním životě  Petrohradu, odkud pochází a o překladech svých knih v zahraničí.

Podobná beseda spisovatele se čtenářem se uskutečnila v Křišťálovém sále  RSVK v Praze, kam na setkání přišlo asi 30 osob – studentů ruského jazyka, krajanů a českých spisovatelů. Autorka přednesla úryvky ze své nové knihy „Planeta hřibů“, odpověděla na otázky a rozdala autogramy.

Tento článek je dostupný v: Russian