Setkání krajanů s vedoucím konzulárního oddělení Velvyslanectví RF v ČR Igorem Samoškinem a představiteli státních struktur České republiky

Setkání krajanů s vedoucím konzulárního oddělení Velvyslanectví RF v ČR Igorem Samoškinem a představiteli státních struktur  České republiky

Dne 12. listopadu 2014 se ve Velkém sále  Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnilo setkání ruských krajanů s vedoucím konzulárního oddělení Velvyslanectví RF v ČR Igorem Samoškinem a představiteli Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a České správy sociálního zabezpečení.  Akce byla organizována Koordinační radou ruských krajanů ve spolupráci se Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR a Velvyslanectvím Ruské federace v České republice.

Vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza představil přítomným hosty a oznámil program setkání.

Igor Samoškin podrobně pověděl o federálním zákoně Ruské federace ze dne 4. června 2014 č. 143-FZ „O zanesení změn do článků 6 a 30 federálního zákona „O občanství Ruské federace“ a jednotlivých zákonodárných aktů Ruské federace“ a způsobu jeho realizace Federální migrační službou Ruské federace.

Poté vystoupil představitel Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Jiří Bauer. Pověděl o nové smlouvě o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Ruskou federací, která nabyla platnosti 1. listopadu 2014. Týká se výplaty  podpor a důchodů ruským občanům. Jiří Bauer se zúčastnil přípravy textu smlouvy. Představitelé České správy sociálního zabezpečení Juraj Puobiš a Jana Rychtářová doplnili vystoupení J. Bauera. Poté zástupci  výše uvedených institucí odpověděli na řadu dotazů.

V tento den se ve Velkém sále  RSVK shromáždilo více než 300 ruských krajanů. Na závěr mnozí děkovali Igoru Samoškinovi, Jiřímu Bauerovi, Juraji Puobišovi a Janě Rychtářové za vysvětlení otázek, které je zajímaly.

 

 

V případě dotazů ohledně výplaty podpor a důchodů se můžete obrátit na níže uvedené osoby:

Jiří Bauer

Odbor pro mezinárodní a evropskou spolupráci v otázkách sociálního zabezpečení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Tel. +420 221 922 384

jiri.bauer@mpsv.cz

 

Juraj Puobiš

Odbor mezinárodního práva České správy sociálního zabezpečení

+420 257 062 424

juraj.puobis@cssz.cz

 

 

Tento článek je dostupný v: Russian