Testování znalostí ruského jazyka v RSVK v Praze

Testování znalostí ruského jazyka v RSVK v Praze

Ve dnech 24. – 26. května 2017 se v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze uskutečnilo každoroční testování znalostí ruského jazyka TORFL a zkoušky „Ruský jazyk ve sféře obchodní komunikace“. Akci připravily Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR a Petrohradská státní univerzita.

Letos zkoušeli členové Komise pro státní testování znalostí ruského jazyka Petrohradské státní univerzity J. Gordějev (předseda komise), L. Rakitinová a A. Smirnov.

Během tří dnů testováním prošlo 62 osob, mezi kterými byli občané ČR, Anglie, Peru, Slovenska, Tádžikistánu, Ukrajiny a Francie. Zkoušky skládali studenti středních a vysokých škol, zaměstnanci ministerstev a jiných českých institucí – lidé různého věku a různých profesí. Nejstaršímu účastníkovi bylo 71 let.

Zájem o složení zkoušek s osvědčením je tradičně velký. Mnozí zkoušení absolvovali přípravu ke zkoušce v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze.

Pedagogové těchto kurzů vyučují podle speciálně vypracované metodiky, využívají nejmodernější učebnice, vydané nakladatelstvími Moskvy a Petrohradu. To studentům umožňuje získávat vysoká hodnocení.

Konečné výsledky zkoušek budou známy během 15 dnů. Podle ruských zkoušejících však většina účastníků zkoušku úspěšně složila.

Dne 20. dubna proběhly zkoušky z ruského jazyka, jichž se zúčastnili studenti francouzského lycea z Prahy. Dne 25. května L. Rakitinová slavnostně předala mezinárodní osvědčení z ruského jazyka studentům, kteří zkoušku úspěšně složili.

Vedoucí Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze J. Zubkovskaja informovala studenty francouzského lycea o možnostech studia a stáží v Rusku. Ředitel francouzského lycea J. Martine vyjádřil spokojenost s výsledky zkoušek a rovněž naději na další spolupráci.

Tento článek je dostupný v: Russian