Dne 22. dubna 2017 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konala konference ruských krajanů žijících v ČR. Tématem konference se letos stal „Ruský jazyk – jazyk ruského světa a národní diplomacie“. Akce byla organizována Koordinační radou ruských krajanů (KRRK) za podpory Velvyslanectví RF v ČR a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Krajany pozdravil mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR Alexandr Zmejevskij, který podtrhnul důležitost činnosti společenských organizací ruských krajanů v ČR a zdůraznil jejich přínos při popularizace ruského jazyka a ruské kultury. Uvedl též, že podpora a spolupráce s nimi jsou jednou z nejdůležitějších úloh orgánů státní moci RF. Sdělil, že zájem o ruský jazyk v ČR roste a že v současnosti jej jako druhý cizí jazyk „studuje více než 50 000 žáků a studentů z 220 základních a středních škol a rovněž studenti 43 vysokých škol“. Připomněl, že v současnosti v ČR funguje více než 20 ruskojazyčných škol, mateřských škol a středisek dalšího vzdělání, které jsou orientovány jak na děti krajanů, tak i mladé Čechy.

Vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza připomněl oslavy 71. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce a osvobození Československa od fašismu v roce 2016 a rovněž první konání v ČR akce „Nesmrtelný pluk“, která v Praze shromáždila více než tisícovku osob různých národností. Navrhl, aby na stejné úrovni proběhly i oslavy 72. výročí vítězství a vyzval k účasti na akci „Nesmrtelný pluk“, jež letos proběhne nejen v Praze, ale i v jiných českých městech. Informoval o rozsáhlé společné činnosti, kterou odvádí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR spolu s KRRK a společenskými organizacemi krajanů při podpoře a popularizaci ruského jazyka a ruské kultury.

Byl přečten pozdrav účastníkům konference odpovědného tajemníka Vládní komise pro záležitosti krajanů v zahraničí, ředitele Departamentu pro práci s krajany MZV RF O. Malginova.

S referátem „Ruský jazyk – jazyk ruského světa a národní diplomacie“ vystoupila zástupkyně předsedy byro KRRK Anna Jevsinová. Podrobně popsala zkušenosti ruských škol v ČR a uvedla různé akce, které napomáhají zvyšování zájmu o ruský jazyk jak ze strany mladých krajanů, tak i českých občanů.

Během besedy vystoupili zástupci společenských organizací z různých měst ČR a podělili se o informace ohledně rozsáhlé činnosti na podporu ruského jazyka a ruské kultury. Zvlášť zaznělo téma o tom, že dospělí krajané rovněž cítí potřebu v akcích, které by jim umožnily systematicky poznávat ruskou literaturu a kulturu.

K ruským krajanům též promluvili předseda České asociace rusistů Jiří Klapka a ředitel Střední školy při Velvyslanectví RF v ČR S. Salomachin.

Na závěr konference byla přijata rezoluce, ve které byly zobecněny kladné zkušenosti krajanů při podpoře a popularizaci ruského jazyka a ruské kultury. Zazněla výzva rozšiřovat a zlepšovat vzájemné působení mezi všemi zainteresovanými organizacemi a strukturami, které provádějí tuto důležitou a nutnou práci.

Na závěr konference se uskutečnil koncert ruských a českých mladých interpretů, mimo jiné sboru „Naši“ českého gymnázia z Chrudimi, již zazpívali oblíbené písně v ruském jazyce.

Na akci bylo přítomno asi 50 osob z různých míst Česka.

Tento článek je dostupný v: Russian