Mezinárodní konference a VII. mezinárodní vědecko-praktický seminář „Mnohojazyčnost a mezi kulturní komunikace: výzvy XXI. století“ v RSVK v Praze

Mezinárodní konference a VII. mezinárodní vědecko-praktický seminář „Mnohojazyčnost a mezi kulturní komunikace: výzvy XXI. století“ v RSVK v Praze

Ve dnech 11. – 13. října 2013 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze se v rámci federálního programu „Ruský jazyk – 2013“ uskutečnila mezinárodní konference a VII. mezinárodní vědecko-praktický seminář „Mnohojazyčnost a mezi kulturní komunikace: výzvy XXI. století“. Akce byla organizována  Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Karlovy univerzity, Mezinárodním kulturním institutem „Ključ“ (ČR), Ruským střediskem vzdělávání RGGU, Institutem cizích jazyků a media-technologií Univerzity Graiswaldu (Německo).

Na konferenci přijelo více než 200 vědců, pedagogů a odborníků v oblasti poznávání jazyků a psychologie ze 40 zemí, včetně všech zemí SNS a Pobaltí.

Na zahájení ve Velkém sále RSVK 11. října byli přítomni zástupci velvyslanectví Běloruska, Kazachstánu, Moldávie, Ruska a Ukrajiny.

Všechny přítomné přivítal vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza, který přečetl provolání ke konferenci vedoucího Rossotrudničestva Konstantina Kosačova a popřál všem úspěšný a plodný průběh akce. Zvláště podtrhnul, že konání v Praze natolik důležitého fóra je výsledkem úsilí mnoha mezinárodních organizací a struktur.

Poté k účastníkům promluvil ve výborné ruštině prorektor pro zahraniční vztahy  Karlovy univerzity profesor Jan Škrha, který se podělil o historii nejstarší vysoké školy střední Evropy.

První den konference bylo na plenárním zasedání vyslechnuto 30 referátů. Vystoupil profesor Jan Sokol (ČR), akademik Ruské akademie vzdělávání Marjana Bezrukich (RF), profesorka Kubáňské státní univerzity Veronika Katěrmina (RF), docentka Astrachaňské státní univerzity Jelena Chlyščevová (RF), profesor Vídeňské univerzity Peter Cichon (Rakousko), profesorka Jiho-kazachstánského státního pedagogického institutu  Natálie Dmitrjuk (Kazachstán) aj.

Odpoledne účastníci konference pokračovali v jednání formou kulatých stolů a master-klasů, na kterých se projednávaly aktuální otázky vzdělávacích mnohajazyčných dětských a mládežnických  táborů, moderních technologií ve vzdělávacím procesu, vědecko-výzkumných vzdělávacích středisek a jiná témata.

První den konference byly ve foyeru a auditoriích zahájeny výstavy  laureátů celosvětové soutěže  dětské kresby „Mnogocvětije russkogo mira“ (Barevnost ruského světa), výstavy dětské tvorby  a ruského lidového umění, uskutečnily se master-klasy uměleckého sdružení „Turmalin“ v tkaní pásů.

Na závěr se ve Velkém sále RSVK uskutečnil koncert laureátky mnoha festivalů Fainy Nikolas (Polsko), v jejímž podání zazněly známé ruské písně a romance a rovněž autorské písně.

V období od 11. do 13. října v rámci konference proběhly 4 kulaté stoly, 8 master-klasů a 6 sekčních zasedání o aktuálních otázkách studia a výuky ruského jazyka, o moderní metodice a instrumentech jeho vyučování.

Největšímu zájmu účastníků i hostů se těšil kulatý stůl „Ruský jazyk jako jeden z rodných v multikulturním světě“, který vedl Mark Leikin (Izrael), sekce  „Ruský jazyk jako cizí v multikulturním světě“, kterou vedla Alexandra Zalevskaja  (RF) a master-klas Olgy Sobolevové (RF) „Dialogy s autory: pomůžeme dětem se učit“.

Dne 12. října se na Karlově univerzitě uskutečnil kulatý stůl „Mezi kulturní komunikace a mnohojazyčnost v moderní společnosti“, v jehož rámci si účastníci vyměnili názory na téma tolerantnosti v kontextu mezinárodní komunikace, přípravy učitelů – rusistů a specifiky programu výuky v různých jazycích na vysokých školách aj.

Během tří dnů ve foyeru RSVK v Praze probíhala tematická knižní výstava „Mnohojazyčnost jako cesta  k inovačnímu transferu ve vědě a vzdělávání“.

Výsledky třídenní konference byly shrnuty 13. října ve Velkém sále RSVK. Byla přijata rezoluce, ve které byly zobecněny výsledky proběhnuvších diskuzí. Vedoucí sekcí, již byli podporováni všemi účastníky, navrhli, aby se pokračovalo v projednávání důležitých a aktuálních otázek vzdělávání a výuky formou  VIII. mezinárodního vědecko-praktického semináře o mnohojazyčnosti a mezi kulturní komunikaci, který je naplánován na rok 2014.

 

Tento článek je dostupný v: Russian