Odhalení busty Jurije Gagarina v Praze

Odhalení busty Jurije Gagarina v Praze

Dne 10. června 2014 se v Planetáriu v Praze uskutečnilo slavnostní odhalení busty J.A. Gagarina. Akce, jež byla věnována 80. výročí narození prvního kosmonauta Země, byla organizována fondem „Dialog kultur – jeden svět“ a pražským Planetáriem za podpory a účasti Velvyslanectví RF v ČR a Zastupitelství Rossotrudničestvа v ČR.   

V pražském Planetáriu se uskutečnila  tisková konference, které se zúčastnili: zástupce ředitele Jan Šifner, prezident fondu „Dialog kultur – jeden svět“ Ruslan Bajramov, velvyslanec ČR v RF a první československý kosmonaut Vladimír Remek, jeho dublér a kolega Oldřich Pelčák, bulharský kosmonaut Alexandr Alexandrov, maďarský kosmonaut Bertalan Farkaš, četní zástupci českých a řady ruských hromadných sdělovacích prostředků.

Předseda České asociace rusistů Jiří Klapka, který uváděl tiskovou konferenci, zvlášť podtrhnul, že se Československo stalo první zemí vně území Ruska, kterou Gagarin navštívil po svém návratu na Zemi. Všichni kosmonauti se podělili o své vzpomínky, pověděli o tom, jakou roli hrál v jejich pracovním a osobním životě Jurij Alexejevič Gagarin. O svých dojmech z osobních setkání s prvním kosmonautem pověděl i český spisovatel a redaktor časopisu „Svět v obrazech“ Zdeněk Hrabica. Účastníci tiskové konference  rovněž odpověděli na otázky zástupců českého a ruského tisku.

Po tiskové konferenci se účastníci i hosté odebrali do hlavního promítacího sálu Planetária, kde se uskutečnil slavnostní ceremoniál  odhalení busty. K přítomným promluvil mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR v RF  a první československý kosmonaut Vladimír Remek, rada velvyslanectví RF v ČR Anatolij Agapov, prezident fondu „Dialog kultur – jeden svět“ Ruslan Bajramov a zastupitel Rossotrudničestvа v ČR Leonid Gamza. Zástupce ředitele pražského Planetária Jan Šifner podrobně pověděl o historii ovládnutí vesmíru člověkem a významu letu Jurije Gagarina.

Kulminačním momentem bylo slavnostní odhalení busty  prvního kosmonauta na světě Jurije Alexejeviče Gagarina v hlavním sále Planetária, kterého se zúčastnili všichni kosmonauti.

Akce byla ukončena promítnutím dokumentárního filmu o přípravě a letu Jurije Gagarina do vesmíru.

Tento článek je dostupný v: Russian