Přednáška „Odraz studené války v kultuře“ v RSVK v Praze

Přednáška „Odraz studené války v kultuře“ v RSVK v Praze

Dne 4. června 2019 český novinář a filolog V. Franta vystoupil s přednáškou „Odraz studené války v kultuře“.

V první části přednášky pověděl o evoluci ruské státnosti, podrobně informoval o tom, že její vznik probíhal ve stálém boji s vnějšími hrozbami jak z Východu, tak i ze Západu, což určilo kulturní a civilizační specifiku Ruska. Odvolal se na známého amerického vědce S. Hatingtona a podtrhl samostatný charakter Ruska jako civilizace.

Podrobněji se pozastavil na dějinách země ve XX. století. Vyjádřil názor, že Západ od samého začátku chtěl rozdělit Rusko na několik samostatných nezávislých států. V této spojitosti připomněl „intervenci 14 států“, „financování“ evropskými a americkými bankami revolučních stran v Rusku, hospodářskou a obchodní blokádu sovětského Ruska, Velkou vlasteneckou válku a nakonec, střetnutí SSSR a Západu v období „studené války“, jež bylo ukončeno podepsáním Bělověžských dohod.

Poté se V. Franta podrobně zaměřil na odraz perspektiv jaderné války v pokrokové americké kinematografii v 60. – 80. letech.

Během přednášky V. Franta rovněž zazpíval několik písní z kultovních protiválečných filmů a divadelních inscenací z 60. let XX. století.

Tento článek je dostupný v: Russian