Setkání ruských a českých veteránů v RSVK v Praze

Setkání ruských a českých veteránů v RSVK v Praze

Dne 13. května 2015 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze uskutečnilo setkání českých veteránů s ruskými veterány, již přijeli z Moskvy na oslavy jubilea vítězství. Akce byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR a Velvyslanectvím RF v ČR.

Členy delegace byli členové Moskevské rady veteránů Zinaida Ivanovová, Anatolij Sandaljuk, Eduard Smurago a Viktor Trepyžko.

Vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza přivítal všechny přítomné. Poblahopřál jim k jubileu a poděkoval za přínos do velkého vítězství.

Třetí tajemník Velvyslanectví RF v ČR Denis Věngerskij předal českému veteránovi Radomíru Drobnému jubilejní medaili „70. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941 – 1945“. Popřál všem přítomným veteránům pevné zdraví a pohodu.

Předseda národního výboru Klubu českých pohraničníků Milan Richter pověděl o činnosti klubu a jeho úloze při uchovávání historických vzpomínek a nedopuštění překrucování faktů o událostech Velké vlastenecké války. U příležitosti jubilea předal členům ruské delegace veteránů pamětní medaile Klubu českých pohraničníků. Poděkoval RSVK v Praze a Velvyslanectví RF v ČR za činnost na podporu a upevňování rusko-českých přátelských styků.

Poté si veteráni vyměnili pamětní dárky a pokračovali v besedě v neformální atmosféře.

Фото 2

Tento článek je dostupný v: Russian