Dohoda o spolupráci mezi českými obchodními komorami

Dohoda o spolupráci mezi českými obchodními komorami

Dne 10. prosince 2014 se v Křišťálovém sále RSVK v Praze uskutečnilo podepsání Dohody  o spolupráci mezi Rusko-českou smíšenou obchodně-průmyslovou komorou a Obchodně-průmyslovou komorou pro země SNS.

Dohoda  o spolupráci si klade za cíl utužení těsné spolupráce mezi oběma strukturami při přípravě a konání akcí, zaměřených na aktivizaci  hospodářské spolupráce zemí – členů SNS a České republiky. Strany se rovněž dohodly na výměně informací a analytických materiálů, které se týkají dvoustranné a vícestranné ekonomické spolupráce.

Důležitým bodem  dohody je  upevňování  vzájemně výhodné spolupráce  se zeměmi Celního svazu – Běloruskem, Kazachstánem a Ruskem.

Dohodu podepsali předseda Rusko-české smíšené obchodní komory  Vladimir Jermakov, předseda představenstva Obchodně-průmyslové komory pro země SNS Václav Petříček a rovněž odpovědní tajemníci – výkonný ředitel Obchodně-průmyslové komory pro země SNS František Masopust a výkonný zástupce  předsedy Rusko-české smíšené obchodní komory Libor Trubelík.

Ceremoniálu podepsání dohody se zúčastnil a též vystoupil obchodní zástupce Ruska v ČR Sergej Stupar. Přítomni byli i vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza, první tajemník Velvyslanectví RF v ČR Igor Plaxin a zaměstnanci obou obchodně-průmyslových komor.

Všichni účastníci i vystupující  potvrdili společnou snahu o další rozvoj a upevňování ekonomických styků mezi Českem, Ruskem a zeměmi SNS.

Tento článek je dostupný v: Russian