Otevřený dopis vedení zahraničních měst – partnerů Petrohradu

Otevřený dopis vedení zahraničních měst – partnerů Petrohradu

OTEVŘENÝ DOPIS

vedení zahraničních měst – partnerů Petrohradu v souvislosti s oficiálním dopisem primátora Prahy Tomáše Hudečka o pozastavení spolupráce s Petrohradem kvůli „nesouhlasu s aktivní politikou Ruska vůči Ukrajině“

Vážení kolegové a přátelé!

Obracím se k Vám s otevřeným dopisem, abych v této nelehké době vyjádřil svůj postoj a vztah Petrohradu a Petrohraďanů k přátelství  a partnerství, jež nás spojují s městy v 60 zemích na světě.

Přátelství  a partnerství měst – to je zvláštní vztah důvěry, sympatie, zájmu jeden o druhého, při jehož vytváření a podpoře vystupuje vedení obou stran pouze jako propagátor  a představitel zájmů svých obyvatel. Nikoli bezdůvodně v 50. a 60. letech města mohla nepodepsat  formální dokumenty. Například Leningrad a Hamburk od roku 1957 takové formality nepotřebovaly pro nepřetržitý dialog, spolupráci a přátelství. První dohodu podepsaly po uplynutí 50 let v roce oslav jubilea partnerství. Přitom Hamburk byl a zůstává  jedním z nejaktivnějších a nejspolehlivějších našich partnerů.

Bohužel, v současném světě si mladí politici nepamatují či si nechtějí pamatovat počátky a příčiny  vzniku hnutí partnerství. Pro nás, Petrohraďany, je to nepochopitelné a zvláštní, protože jsme vždy zůstávali věrni těm vztahům důvěry, které jsme si vytvořili s našimi partnery.

V souvislosti s komentářem mého kolegy, pana Hudečka, na Twitteru ohledně toho, že vztahy mezi Prahou a Petrohradem jsou zmrazovány ze strany Prahy v souvislosti s tím, že „ruská města nejsou orgány místní samosprávy, nezávislými od politiky federálních úřadů“, chci pouze upozornit, že vedení ruských měst se nijak neliší od svých kolegů v Evropě, ba i na celém světě. Náš hlavní úkol, to pro co všichni pracujeme, je zvýšení kvality života a komfortu v našich městech. Neděláme „velkou politiku“, pracujeme pro blaho našich obyvatel. A jestliže se našim partnerům stane neštěstí, snažíme se jim pomoci tím, čím můžeme, a od nich získáváme přátelskou podporu a pomoc. Vždyť v 90. letech právě spřízněná města shromažďovala a odesílala Petrohradu humanitární pomoc, když ve městě byly velké problémy s potravinami. Petrohrad rovněž pomáhal svým přátelům v jejich složité době.

Všechny tyto dávné i nedávné příklady  podpory a vzájemné pomoci uvádím proto, abychom si vzpomněli, proč města navazují přátelské styky. Tyto styky jsou prověřovány časem a v období složitém pro mezinárodní styky udržují v lidech  jistotu o hodnotách takových pojmů, jako je přátelství, úcta a ochota přijít na pomoc.

Je proto podivné a nepochopitelné rozhodnutí, které vyhlásil primátor Prahy v předvečer Dnů Petrohradu. Nejsem si jist, že obyvatelé Prahy, kteří si zakoupili vstupenky na koncerty a představení petrohradských kolektivů 9. a 10. září tohoto roku a velmi srdečně vítali naše umělce, pochopí a podpoří takové rozhodnutí.

My v Petrohradu jsme se s rozpaky a rozčarováním o něm  dozvěděli nejprve z internetu, poté i z hromadných sdělovacích prostředků a teprve nedávno přišel oficiální dopis, ve kterém pan Hudeček  potvrzuje tuto pozici.

Podivná a nepochopitelná je rovněž výzva pana Hudečka k jiným městům. Jsem si jist, že dobré vztahy mezi městy by neměly být obětovány momentálním politickým ambicím. Zatahovat města do atmosféry nedůvěry  a nepřízně vůči sobě, kultivovat tyto pocity v obyvatelích – to je ničivá a nebezpečná cesta.

My neakceptujeme toto rozhodnutí primátora Prahy. Pro nás, obyvatele Petrohradu, Praha a její obyvatelé byli a zůstávají přáteli a partnery, blízkými kulturou a duchem.

 

S upřímným přáním míru a blahobytu

Gubernátor Petrohradu
G.S. Poltavčenko
Stáhnout originální dopis

Tento článek je dostupný v: Russian