Literární večer “Stříbrné století. Zrození ruského symbolismu na příkladu děl A.A. Feta a F.I. Tjutčeva“ v RSVK v Praze

Literární večer “Stříbrné století. Zrození ruského symbolismu na příkladu děl A.A. Feta a F.I. Tjutčeva“ v RSVK v Praze

Dne 24. října 2014 se v Literárním salonu  Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal literární večer členů Evropského kongresu literátů “Stříbrné století. Zrození ruského symbolismu na příkladu děl A.A. Feta a F.I. Tjutčeva“. Akce byla organizována za podpory  Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Před začátkem akce  prezidentka kongresu Irina Sileckaja informovala přítomné o nadcházejícím mezinárodním festivalu „Slovanské tradice“ a podrobně pověděla o programu festivalu a jeho účastnících.

Poté Irina Sileckaja pověděla o tvorbě spisovatelů Stříbrného století a rovněž o zrodu ruského symbolismu na příkladu děl A.A. Feta a F.I. Tjutčeva.

Podrobně se pozastavila na zajímavých faktech z jejich života a tvorby. Zdůraznila, že důležitými tématy v tvorbě A.A. Feta a F.I. Tjutčeva byly příroda, láska, filozofické úvahy o tajemství bytí – tj. témata věčná, která nejsou omezena tou či onou epochou.

Lyrika obou velkých básníků je naplněna dramatickým, tragickým zvukem, což je spojeno s událostmi v jejich soukromém životě. Oba prožili smrt milované ženy a to v jejich duších zanechalo nezacelenou ránu.

Rozdíly v tvorbě je možné objasnit různými osudy samotných básníků, protože každý z nich při psaní svých děl kladl důraz na svoji osobní zkušenost. Každý z nich měl svůj život a proto i rozdíly je třeba hledat v jejich životopisných údajích, v příbězích z jejich života.

Během večera členové Evropského kongresu literátů přednášeli verše A.A. Feta a F.I. Tjutčeva, poslouchali romance na jejich verše. Besedy se aktivně zúčastnili všichni hosté večera, který byl ukončen přátelským šálkem čaje.

Tento článek je dostupný v: Russian