Klavírní koncert „Hudba bez hranic“ v RSVK v Praze

Klavírní koncert „Hudba bez hranic“ v RSVK v Praze

Dne 5. dubna 2014 se ve Velkém sále RSVK v Praze uskutečnil koncert „Hudba bez hranic“, věnovaný 141. výročí narození velkého ruského skladatele Sergeje Rachmaninova. Akce byla připravena Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.
Sólový klavírní koncert ruské klavíristky, absolventky Moskevské státní konzervatoře P. Čajkovského, laureátky mezinárodních soutěží Kristiny Grigorjanc byl opravdovým hudebním dárkem pro diváky RSVK.
Na programu koncertu byly složité skladby S. Rachmaninova, L. van Beethovena a F. Chopina, které patří mezi „velké“ sonáty, jež vyžadují vysoce umělecké a profesionální podání.
Klavíristka mistrně zahrála tři části Sonáty č.2 (opus 36) S. Rachmaninova, která se vyznačuje zvláštní složitostí. Tato skladba trvala 22 minut.
S velkou virtuozitou zahrála i Sonátu č.17 (opus 31) L. van Beethovena, kterou německý skladatel věnoval baronese Josefíně von Braun (1765 – 1838). V tomto díle, jež má tři části, se odráží pocity z nesdílené lásky skladatele: první část je velmi neklidná, druhá pomalá, v určitém smyslu filozofická, zamyšlená, třetí – veselé rondo.
Poté talentovaná klavíristka zahrála jiskřivé Nokturno č.3 (opus 9) F. Chopina, jež patří mezi raná díla polského skladatele.
Na závěr Kristina Grigorjanc na vysoké úrovni zahrála improvizace na džezová témata.
Každé vystoupení mladé ruské umělkyně bylo uvítáno bouřlivým aplausem vděčných diváků. Srdečná atmosféra, která panovala v sále během koncertu, umožnila všem přítomným pohroužit se do čarovného světa živé a přirozené klavírní hudby.
Na závěr Kristina zahrála jako přídavek improvizace známých ruských písní „Temná noc“ a „Moskevská okna“.
Na koncertě bylo přítomno okolo 70 diváků, většinou mladých lidí z řad ruských krajanů a českých občanů.

Tento článek je dostupný v: Russian