Setkání kazašských studentů v RSVK v Praze

Setkání kazašských studentů v RSVK v Praze

Dne 4. října 2014 se v Křišťálovém sále RSVK v Praze uskutečnilo setkání  studentů prvních ročníků vysokých škol a přípravných ročníků z Kazašské republiky se studenty – krajany, kteří již dávno studují v České republice. Setkání bylo organizováno sdružením kazašské mládeže „Tarlan“ za podpory Velvyslanectví  Kazašské republiky  a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Mládež uvítal první tajemník Velvyslanectví  Kazašské republiky   Damir Uažanov. Popřál nováčkům hodně úspěchů ve studiu, osvojení si českého jazyka a vybraném oboru.

Členové sdružení „Tarlan“ pověděli nováčkům o svém životě v Česku a nejzajímavějších akcích, které proběhly v minulém školním roce. Mimo jiné v RSVK v Praze kazašská mládež vesele slavila své národní svátky, organizovala sportovní a intelektuální hry, taneční večery atd. Na velkém plátně při tom byly promítány fotografie z různých akcí a rovněž tabulka, která seznamovala s různými zájmovými sekcemi sdružení „Tarlan“. K účasti v nich byli zváni všichni mladí lidé z Kazachstánu, kteří nově přijeli.

O přijímacích zkouškách a zvláštnostech studia na konkrétních vysokých školách ČR pověděli  studenti vyšších ročníků těchto škol, kteří poté odpověděli na řadu dotazů studentů prvních ročníků.

Setkání s přátelským mládežnickým sdružením „Tarlan“ bylo velmi důležité pro ty, již si vybrali dostatečně složitou cestu k získání budoucí profese v České republice.

Na setkání v RSVK bylo přítomno více než 80 zástupců kazašské mládeže.

Tento článek je dostupný v: Russian