Zasedání členů Evropského kongresu literátů v RSVK v Praze

Zasedání členů Evropského kongresu literátů v RSVK v Praze

Dne 25. února 2014 se v Křišťálovém sále RSVK v Praze uskutečnilo další zasedání   členů Evropského kongresu literátů. Akce byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Večer byl věnován životu a dílu velkého ruského básníka Osipa Mandelštama. Akci zahájila členka Svazu spisovatelů Ruska, prozaička a básnířka Irina Sileckaja, která přítomné seznámila se životem a dílem umělce.

Podtrhla, že Mandelštam byl jedním ze zakladatelů akméizmu, ale zaujímal v něm zvláštní místo.  Raná tvorba básníka (do roku 1912) tíhne k tématům a obrazům symbolistů.

Akméiztické tendence se výrazně projevily  v jeho verších o světové kultuře a architektuře minulosti („Aja-Sofija“, „Admiraltějstvo“ aj.). V období 1. světové války psal básník protiválečnou poezii („Zvěriněc“). V básních napsaných  během revoluce a občanské války se odrazila složitost uměleckého chápání básníkem nové reality. Nehledě na ideové váhání Mandelštam hledal  cestu umělecké účasti v novém životě.

Během večera v podání německé překladatelky Claudie Adlchoch zazněly verše Mandelštama v německém jazyce. Začínající mladý básník Kirill Sorokin přednesl verše básníka v ruském jazyce.

Setkání ruských krajanů, kteří ctí dílo ruského básníka, proběhlo v srdečné atmosféře a bylo ukončeno přátelským šálkem čaje.

 

Tento článek je dostupný v: Russian