Večer „Odhalujeme literární talenty“ v RSVK v Praze

Večer „Odhalujeme literární talenty“ v RSVK v Praze

Dne 24. ledna 2014 se v Literárním salonu RSVK v Praze uskutečnilo v tomto roce první setkání členů Svazu ruskojazyčných spisovatelů v ČR „Odhalujeme literární talenty“. Akce byla organizována za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Večer zahájil předseda Svazu ruskojazyčných spisovatelů v ČR Sergej Levickij, který krátce pověděl o činnosti svazu a o akcích, které jsou plánovány v roce 2014.

Setkání probíhalo pod heslem „Hledáme nové talenty“. Byli pozváni spisovatelé a básníci, aby literáty seznámili se svými novými díly. Každý měl možnost o sobě povyprávět, přečíst úryvky ze svých děl, představit svoji tvorbu publiku. Neformální prostředí večera napomáhalo přátelské besedě.

Na večeru byli přítomni členové Svazu ruskojazyčných spisovatelů v ČR Igor Saveljev, Irina Bespalovová a rovněž hosté, kteří poprvé představili své verše a úryvky z prózy.

Vystoupili i představitelé mladého pokolení. Student Kirill Levčenko (19 let) přednesl své verše. Tatiana Primorová (15 let) představila svoji povídku o rodném kraji a rovněž udivila hosty večera ikonou vyšitou korálky.

Člen Svazu spisovatelů Ukrajiny Anatolij Krat představil svoji novou dětskou knihu ve verších „Azbuka ževatělnaja“ (Azbuka žvýkací).

Lejle Džafarovové  bylo na setkání předáno osvědčení o přijetí za členku Svazu spisovatelů Česka.

Setkání proběhlo v přátelské atmosféře. Hosté se aktivně zúčastňovali projednávání děl, vyjadřovali svůj názor a dlouho se nemohli nabažit příjemné besedy.

 

Tento článek je dostupný v: Russian