Prezentace nové knihy „Letopis kvality. Kozáci ve střední Evropě“

Prezentace nové knihy „Letopis kvality. Kozáci ve střední Evropě“

Dne 17. ledna 2014 se v Křišťálovém sále RSVK v Praze uskutečnila prezentace nové knihy Josefa Dolejši a Igora Bondarenka „Letopis kvality. Kozáci ve střední Evropě“. Akce byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Všekozáckým svazem českých zemí a Slovenska.

Prezentaci zahájil  ataman Všekozáckého svazu českých zemí a Slovenska Michail Dzjuba, který poděkoval Ruskému středisku vědy a kultury v Praze za pomoc v organizaci akce, která je velmi důležitá pro kozáky a vůbec pro všechny, kdo si váží historie své země. Zároveň podtrhnul, že vydání díla dvou historiků – člena Svazu Evropy Igora Bondarenka a plukovníka kozáků, náčelníka historické a památkové služby Všekozáckého svazu českých zemí a Slovenska Josefa Dolejši je možné označit za unikátní. Na základě archivních dokumentů a svědectví pamětníků kniha vypráví o pobytu kozáků na území Česka a Slovenska od poloviny XVIII. století do našich dní. Kniha byla vydána Evropským střediskem výtvarného umění v Bratislavě (2013) pod redakcí akademika  Mezinárodní akademie kozáctva, kandidáta historických věd D.V. Klimova. Cílem autorů nové knihy je obnovit zapomenutá fakta historie, ukázat úlohu kozáctva v rozvoji zemí střední Evropy.

Poté vystoupil jeden z autorů, profesor Josef Dolejša, který pověděl o tom, jak kniha vznikala. Studium velkého množství historických dokumentů v archivech Česka, Slovenska, Ukrajiny a Ruska umožnilo autorům popsat tragické a málo známé stránky nucené emigrace kozáků v období Říjnové revoluce a Občanské války. Důležité místo v knize zaujímá popis života a odboje kozáků během 2. světové války. Podle autora hodnota knihy spočívá  i v tom, že je v ní možné sledovat spojení epoch a pokolení. Popisuje též současnost, kdy v Česku, Slovensku a rovněž v historické vlasti kozáků – v Rusku, jsou oživovány tradice kozáctva.

Na závěr Josef Dolejša podrobně odpověděl na dotazy posluchačů, mezi kterými byli novináři, zástupci vědecko-výrobních sdružení Orel a Sokol, čeští občané i ruští krajané.

 

Tento článek je dostupný v: Russian