Kulatý stůl věnovaný 20. výročí Ústavy Ruské federace v RSVK v Praze

Kulatý stůl věnovaný 20. výročí Ústavy Ruské federace v RSVK v Praze

Dne 12. prosince 2013 se v Křišťálovém sále RSVK v Praze konal kulatý stůl „Ústava Ruské federace a ochrana práv krajanů, žijících v zahraničí“. Akce byla připravena Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Koordinační radou ruských krajanů, žijících v ČR.

Vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza přivítal účastníky a hosty kulatého stolu. Krátce pohovořil o přijetí ústavy a o tom, jak se tento den slaví v Rusku. Zvláštní pozornost přítomných zaměřil na hlavní pasáže jubilejního vystoupení prezidenta Ruska Vladimira Putina v poslání k Federálnímu shromáždění.

Člen Koordinační rady ruských krajanů v ČR Sergej Jukanov vystoupil s pojednáním o historii přijetí Ústavy Ruska, přečetl několik jejích hlavních bodů, týkajících se práv ruských občanů.

Vedoucí Oddělení styků s Ruskem a zeměmi SNS společnosti Schaffer & Partner Sergej Zujev seznámil přítomné se základními dokumenty, které stanovují ochranu práv občanů  Ruské federace, žijících v ČR.

Druhý rada Velvyslanectví RF v ČR Alexej Kolmakov informoval o činnosti různých resortů Ruské federace, které dozírají na praktickou realizaci smlouvy mezi Ruskem a Českem o vzájemném sociálním zabezpečení občanů, která byla podepsána v roce 2011 a rovněž odpověděl na celou řadu otázek účastníků a hostů kulatého stolu.

Diskuze se aktivně zúčastnili členové Koordinační rady ruských krajanů v ČR Anatolij Orlov a Alexej Kelin a rovněž další ruští krajané a místní obyvatelé.

Během kulatého stolu  byly na plátně promítány diapozitivy s dokumenty o historii budování ústavy v Rusku v XIX. – XX. století.

Všichni účastníci kulatého stolu  byli jednotní v názoru, jak je důležitá a aktuální tato výměna  názorů a jak je potřebné v ní pokračovat.

K výročí Ruské ústavy byla ve foyeru hlavní budovy RSVK zahájena výstava fotografií „Historie Ústavy Ruské federace“, která byla připravena na základě materiálů Federálního archivu agentury a Státního archivu Ruské federace.

 

Tento článek je dostupný v: Russian